Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Спецакции в комисията по хазарта

Спецакции в комисията по хазарта

Спецакции в комисията по хазарта

На разположение съм по всяко време, заяви Васил Божков пред БГНЕС

Акция на Спец­п­рокуратурата и МВР на няколко адреса в София беше проведена вчера. От рано сут­ринта проверяващи полицаи и пред­с­тавители на прокуратурата влязоха в офиси на „Нове хол­динг” — фир­мата на биз­нес­мена Васил Бож­ков, в офис на „Национал­ната лотария” и в Дър­жав­ната комисия по хазарта. По инфор­мация на „Нова телевизия”, има вече задър­жани служители на тази комисия. На място бе и ръководителят на специализираната прокуратура Димитър Пет­ров, който си тръгна без комен­тар. По неофициална инфор­мация се претър­сва и бивша резиден­ция в парк „Витоша“, за която също се смята, че е свър­зана с Бож­ков.

Акцията се провежда само дни, след като дър­жав­ната финан­сова инс­пек­ция изнесе данни за раз­лики в облагането на час­т­ната лотария и дър­жав­ното тото. Никой не ме издирва, никой не ми се е обаж­дал. Не знам какво се случва. Като раз­бера, може би ще комен­тирам. Нищо не знам в момента. На раз­положение съм на органите по всяко едно време, заяви биз­нес­менът Васил Бож­ков, цитиран от БГНЕС. Пред БЛИЦ Сийка Милева, говорител на глав­ния прокурор Иван Гешев пот­върди, че се провеж­дат дейс­т­вия по претър­с­ване в дома и офисите на Васил Бож­ков. Дейс­т­вия по претър­с­ване и иззем­ване на документи се провеж­дат и в Дър­жав­ната комисия по хазарта. Операцията е продъл­жение от дейс­т­вията на МВР и Специализираната прокуратура от миналата сед­мица, посочи още прокурор Милева. Рано тази сут­рин екипи на полицията обсадиха офисите и домаш­ните адреси на Васил Бож­ков в София. Спец­п­рокурори и полиция влязоха вчера рано сут­ринта и в Дър­жав­ната комисия по хазарта, има задър­жани, предаде БГНЕС. В Комисията бяха вик­нати още два екипа на МВР за съдейс­т­вие. Към 10:30 ч от сградата бяха изведени шефът на Комисията по хазарта, както и шефът на кон­т­рола в комисията. Пред­седателят на Комисията по хазарта е отведен за раз­пит, съоб­щава и БГНЕС.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие