Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов: С Конте ще смажем тези, които нерегламентирано внасят боклук от Италия

Борисов: С Конте ще смажем тези, които нерегламентирано внасят боклук от Италия

Борисов: С Конте ще смажем тези, които нерегламентирано внасят боклук от Италия

Раз­б­рахме се с колегата Конте бук­вално да ги смажем винов­ните за отпадъците от Италия, заяви премиерът Бойко Борисов след среща с италиан­с­кия си колега Джузепе Конте, който е на официално посещение у нас по негова покана.

Запоз­нах колегата с това, което нашумя в пос­лед­ния месец с отпадъците, които идват от Италия. Това, което се раз­поредихме и се раз­б­рахме, е бук­вално да ги смажем, ако има такива, които да се въз­пол­з­ват от правомощията, които имаме в Европа за свободно движение на товари, защото то е много ясно рег­ламен­тирано как могат да се движат и с какви сер­тификати. Така че всеки, който се опита да заобиколи закона, на двамата вът­решни минис­три ще раз­поредим. А можем да въоръжим магис­т­ратите да нап­равят много бърза операция и в рам­ките на сед­мица от двете страни да се раз­бере имало ли е някакъв проб­лем. Имам пъл­ната увереност от премиера Конте, че ще помогне мак­симум да уточ­ним и да накажем винов­ните, ако такива има, под­черта Борисов. Той заяви, че Италия е важен пар­т­ньор за Бъл­гария в ЕС и съюз­ник в НАТО, изтъкна високото ниво на търговско-икономическото сът­руд­ничес­тво между двете страни, както и желанието за увеличаване на италиан­с­ките инвес­тиции в Бъл­гария и за раз­ширяване на присъс­т­вието на бъл­гар­ски продукти на италиан­с­кия пазар, комен­тира Дир.бг.

В рам­ките на срещата Борисов отбеляза желанието за активизиране на двус­т­ран­ното пар­т­ньор­с­тво в енер­гий­ния сек­тор, пред­вид ролята на Италия в изпъл­нението на стратегичес­кия проект Южен газов коридор и повишаването на енер­гий­ната сигур­ност в региона.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...