Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Васил Божков: Чувствам се застрашен, платил съм данъците си

Васил Божков: Чувствам се застрашен, платил съм данъците си

Васил Божков: Чувствам се застрашен, платил съм данъците си

Ако гос­подин Гешев иска да търси прес­тъп­ници, нека се огледа по-високо от Комисията по хазарта. Кой е над комисията – минис­търът. Кой е над минис­търа – министър-председателят, заяви биз­нес­менът пред БиТиВи

“Чув­с­т­вам се зас­т­рашен за живота си, опасявам се да се върна в Бъл­гария. Мис­лех да се върна в Бъл­гария, когато ме повикат, но след вчераш­ните изяв­ления на прокурор Иван Гешев се опасявам…“

Това заяви биз­нес­менът Васил Бож­ков, който се включи по телефона в сут­реш­ния блок на БТВ.

Биз­нес­менът каза още, че се намира в дър­жава на Бал­каните, която не е член на ЕС, но не е в Сър­бия.

“Нека да не бър­каме Тър­гов­с­кото право с Наказател­ното право. Васил Бож­ков си е платил всички данъци. Ако ком­панията има тър­гов­ски задъл­жения, ще ги платим, ако нямаме, това е“, каза Бож­ков в ефира на БТВ. “Огромни ком­пании по света дъл­жат милиарди, ние не дъл­жим нищо“, категоричен е той.

“Не знам защо точно сега се пов­дига тази тема“, учуден е соб­с­т­веникът на “Нов Хол­динг“.

“При тази процедура на прокуратурата, аз се опасявам да се върна в Бъл­гария. Това е пропаганда. Дължа пари, какви пари дължа? Какви са тези прес­тъп­ления, под­буда, дване на под­куп? Има ли някакви документи? Чув­с­т­вам се зас­т­рашен за живота си. Ако се върна ще ме арес­туват в Бъл­гария и не знам какво ще се случи с мен. Не знам защо арес­туват хора, които са невинни“, изтъкна биз­нес­менът. Той е категоричен, че никога не е правил опити за под­куп и не е влияел на решенията на Комисията по хазарта.

“Живеем във време като във времето на Гьобелс, прокуратурата прави пропаганда“, каза още биз­нес­менът и се зачуди какво си пред­с­тавят раз­с­лед­ващите, че ще намерят като докумен­тация в 13 офиса на ком­пании, което да доказва изб­роените прес­тъп­ления, които отрече. 

Арес­туваха жена ми. Нямам инфор­мация къде е сега. Може би е вър­ната, може би е в ареста”, каза още Бож­ков и уточни, че при претър­с­ванията „нищо не е взето от офисите. Нещата по обвиненията не могат да ги намерят в офисите”, каза той. 

Как да се върна при това положение? Даже аз се чув­с­т­вам зас­т­рашен за живота си. Ако се върна, сигурно ще ме арес­туват вед­нага и какво ще стане с мен в ареста, не знам. Това са реп­ресии”, заяви биз­нес­менът. Той посъветва прокуратурата да търси нарушения по-високо от Комисията по хазарт.

Ако г-н Гешев иска да търси прес­тъп­ници, нека се огледа по-високо от Комисията по хазарта. Кой е над комисията – минис­търът. Кой е над минис­търа – министър-председателят”, посочи Бож­ков.

Биз­нес­менът обяви още, че за всич­ките 5 години Национал­ната лотария „сигурно е спечелила няколко стотин милиона. Но при всички положения не са тол­кова, кол­кото Гешев твърди, че сме отк­рад­нали”.

Ако ком­панията ми дължи пари, нека със­тавят актове. Тя е дос­татъчно богата за да плати глобите“, категоричен е Бож­ков.

“За няколко години е спечелила няколко стотин милиона лева, но не и тол­кова, кол­кото казва Гешев“, стана ясно от думите му.

Той напомни, че е акционер в „Национал­ната лотария“ и ако ком­панията дължи пари, отговорен е мени­дж­мънта (б.р. Димитър Ганев, изп.-директор на “Национална лотария“). Аз съм си платил всички данъци, защо не са обвинени други акционери, попита Васил Бож­ков.

 

Бож­ков отрече да е оказ­вал как­вото и да е влияние на решенията на Комисията по хазарта.

Биз­несът е строго регулиран. Няма как да се влияе”, заяви Бож­ков.

Биз­нес­менът каза още, че не се укрива, а „си стои в чуж­бина. “

От прокуратурата досега никой не се е опит­вал да се свърже с мен“, каза още Васил Бож­ков. 

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...