Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Калоян Методиев: Не може да се подслушва президент

Калоян Методиев: Не може да се подслушва президент

Недопус­тимо е да се пос­луш­ват раз­говорите на президента. Това заяви пред БНТ начал­никът на кабинета на Румен Радев — Калоян Методиев. Комен­тарът му е във връзка със скан­дала от миналата сед­мица. От прокуратурата официално заявиха, че прек­ратяват всякакви кон­такти с президен­т­с­т­вото, защото има вероят­ност дър­жав­ния глава да е замесен в прес­тъп­ление, припомня Епицентър.бг. Моето мнение е, че тази комуникация трябва да върви по всякакви инс­титуционални канали. Тя трябва да върви не само между президен­т­с­т­вото и прокуратурата, и между президен­т­с­т­вото, правител­с­т­вото, Народ­ното съб­рание, защото в крайна сметка всички работим в интерес на бъл­гар­с­кото общес­тво, на неговото раз­витие, комен­тира Методиев. Той смята, че общес­т­вото ни е в тежка ситуация в след­с­т­вие на резул­татите от управ­лението. Проб­леми за решаване в дър­жавата има и му се струва, че трябва да се работи в тази посока. Президен­т­с­т­вото винаги е било отворено за комуникация, за диалог, но без да прави ком­п­ромис с истината и с посоч­ване на реал­ните проб­леми, посочи Калоян Методиев.

Случилото се през сед­мицата той определи като атака от гледна точка на президен­т­с­ката инс­титуция, още с питането да Кон­с­титуцион­ния съд, а след това и с оповес­тяването на СРС-тата. Президен­тът в очите на общес­т­вото влезе в ролята на човек, който е атакуван заради прин­ципни позиции, а не заради нещо същес­т­вено и фор­с­мажорно, обясни още Методиев. Той беше категоричен, че няма данни за импийч­мънт. Става въп­рос за административно-трудов казус назад в миналото, смята шефът на кабинета на дър­жав­ния глава. Не може да се под­с­лушва президент, а още по-малко да се раз­мята в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво. Фак­тите са безус­ловни, под­с­луш­ван е дър­жав­ният глава, съх­ранявано е това СРС, вкарва се в пуб­личен оборот. Това нещо е недопус­тимо.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...