Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Тестовете за коронавирус на двамата нашенци от Ухан са отрицателни

Тестовете за коронавирус на двамата нашенци от Ухан са отрицателни

Тестовете за коронавирус на двамата нашенци от Ухан са отрицателни

Ще им се направи повторен тест в средата на карантинния период, коментира началникът на Катедрата по инфекциозни болести на ВМА

В понедел­ник около 22:15 часа в Катед­рата по инфек­циозни болести на Воен­номедицин­ска академия бяха приети двама бъл­гари – момиче и момче, тран­с­пор­тирани от китайс­кия град Ухан, съобщи полк. доц. Георги Попов — начал­ник на Катедра “Инфек­циозни болести“ към ВМА. Не бяха установени отк­лонения от нор­мата в изс­лед­ванията на двамата бъл­гари. Нап­равеният тест за коронавирус е отрицателен, уточни Попов, цитиран от Аген­ция Фокус. Двамата бъл­гари са нас­танени в изолирана и обезопасена стая, раз­кри полк. доц. Попов. Двамата са усмих­нати и са готови да изкарат целия каран­тинен период. Ще им се нап­рави пов­торен тест в средата на каран­тин­ния период, комен­тира начал­никът на Катед­рата по инфек­циозни болести на Воен­номедицин­ска академия. Очак­ваме още наши сънарод­ници да прис­тиг­нат от Китай. Потокът на хора от страната обаче е малък, защото Китай спря част от полетите. Във Варна и Бур­гас потокът от меж­дународни самолети е малък. В Бур­гас прис­тигат по 2 меж­дународни полета на ден, раз­кри още и доц. д-р Ангел Кун­чев – главен дър­жавен здравен инс­пек­тор. Много са неиз­вес­т­ните около болестта – все още няма данни кой е животин­с­кият източ­ник на коронавируса. Пос­лед­ните данни показаха, че вирусът може да се предаде по въздушно-капков път, предуп­реди още той. Тес­товете, които правим, не хващат антитела, а нук­леинова киселина на вируса. Така се отчитат и час­тици от вируса, допълни Кун­чев. Илюзия е да се мисли, че с ограничения по граници и летища ще спре заразата, комен­тира глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор. Няма опас­ност да се заразите с коронавирус от стоки от Китай. Преносът на стоки от Китай пред­полагат повече време. Това, което каз­ваме за грипа важи и за коронавируса, завърши доц. д-р Ангел Кун­чев.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие