Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Левицата няма да подкрепи бюджета на Столична община

Левицата няма да подкрепи бюджета на Столична община

Левицата няма да подкрепи бюджета на Столична община

Няма да под­к­репим бюджета на Столична община за 2020 г. Това каза пред жур­налисти лидерът на Град­с­кия съвет на БСП — София и пред­седател на групата общин­ски съвет­ници на БСП в Столич­ния общин­ски съвет Калоян Пар­гов преди заседанието на СОС, предаде Аген­ция „Фокус“.

Пар­гов посочи, че в бюджета трябва да има децен­т­рализация и повече пари за районите, тъй като столичани очак­ват точно това.

Пар­гов каза още, че гласуването ще покаже раз­делението между управ­ляващи и опозиция и ще покаже кои ще под­к­репят и кои няма да под­к­репят политиката на Столична община, която, по думите му, вече 11-а година не пред­лага най-доброто въз­можно управ­ление.

Бюджетът е следиз­борен, след рекор­д­ния предиз­борен бюджет, който показва лип­сата на амбиция и желание да се справим с проб­лемите, за които говорихме тол­кова дълго по време на самата предиз­борна капания. По начина на неговото раз­п­ределение и приоритизиране на края на годината няма да осъм­нем с някой напълно решен проб­лем, който вече влачим десетки години“, допълни той.

По време на заседанието от Групата на БСП ще посочат на управ­ляващите проб­лемите с приход­ната част на бюджета. „Ще им покажем занижената и под­ценена приходна част, която е прак­тика, за да можем после да отчитаме голяма събираемост. Ще пред­ложим увеличение с 53 милиона в приход­ната част“, допълни той. Пър­вият приоритет е децен­т­рализацията, за която всички говорихме, но не я виж­даме в този бюджет, която по думите на Пар­гов е под­ценена.

Той посочи, че граж­даните очак­ват от столич­ния кмет Йор­данка Фан­дъкова да изпълни обещанията си и в дейс­т­вител­ност да се наб­легне на работа в квар­талите.

Раз­бира се темата за дет­ски градини, която ни въл­нува повече от 10 години, и все още е трайно нерешен проб­лем, има нужда от ударни инвес­тиции за нови сгради. Ще пред­ложим и за квар­талите „Люлин“ и „Младост“ да има две нови фун­к­ционални зали, които от години пред­лагаме, за да можем да децен­т­рализираме раз­витието и на кул­турата и на спор­т­ните мероп­риятия, които предимно се кон­цен­т­рират в цен­търа“, допълни той.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...