Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Корнелия Нинова бе приета на най-високо ниво в Брюксел

Социалист: Корнелия Нинова бе приета на най-високо ниво в Брюксел

Нищо добро не чака страната, ако нещата продължават по този начин при управлението на ГЕРБ, заяви Кристиан Вигенин

БСП и Кор­нелия Нинова ясно показаха, че не оставят на заден план сът­руд­ничес­т­вото в ЕС, както понякога се екс­п­лоатира от нашите опоненти. Нап­ротив — Нинова беше приета на най-високо ниво — в Европейс­кия пар­ламент, в Европейс­ката комисия, от нашите политически пар­т­ньори, от други инс­титуции в Брюк­сел. След тази визита, смятам че отпада въп­росът приета ли е Нинова в Брюк­сел, изолирана ли е БСП там, има ли хора, които са приети, а в пар­тията не, смятам че тази тема беше зат­ворена тази сед­мица и че спекулациите и подоз­ренията по темата ще отпад­нат“, заяви Крис­тиан Вигенин, зам.-председател на Народ­ното съб­рание и депутат от ПГ на “БСП за Бъл­гария“, пред БНР.

“Мисля, че дек­ларацията на ГЕРБ за оттег­ляне на намерението им за импийч­мънт на президента беше по-скоро акция, продик­тува от страх за влизане в кон­ф­рон­тация с най-харесваната лич­ност и инс­титуция в страната. Защото това дейс­т­вие може окон­чателно да срине въз­мож­ността на ГЕРБ да оцелеят до края на ман­дата си, което в момента е един­с­т­вената им цел и всичко се прави със задача да стиг­нат до редов­ните избори след­ващата година“, увери зам.-председателят на Народ­ното съб­рание.

“Бъл­букащото недовол­с­тво на хората по най-разнообразни теми е съв­сем нор­мално явление, тъй като видимо правител­с­т­вото не се справя в редица сфери, съз­дава неп­рекъс­нато проб­леми и тежки кризи, недовол­с­тво може да изригне в един момент и не смятам, че управ­ляващите си дават сметка за това“, каза Вигенин и сподели, че според него управ­ляващите са започ­нали да губят своите политически инс­тин­кти и че са започ­нали да живеят в свят, в който всичко е розово и нещата са само икономически статис­тики. Крис­тиан Вигенин  заяви, че видимо на управ­ляващите им липса умението да анализират процесите нав­реме, да взимат мерки и решения нав­реме и че дейс­т­вията им вече са на прин­ципа “проба-грешка“.

“По начина, по който реализира управ­лението, управ­ляващата клика работи срещу интересите на соб­с­т­вената си нация“, комен­тира Вигенин и каза, че според него управ­лението на ГЕРБ се е изчер­пало — и като пар­ламен­тарни дейс­т­вия, и като мнозин­с­тво. “Преживяваме доста мъчителен период. Не знам дали ГЕРБ ще изкарат до редов­ните избори, но дори и да го нап­равят, нищо добро не чака страната, ако нещата продъл­жават по този начин“, изказа своите притес­нения депутатът. “Вярно е, че БСП пос­лед­ните години нап­рави много за да покаже алтер­нативите. Сами можете да се уверите в това във “Визия за Бъл­гария“, в пред­ложенията ни ежегодно за бюджета, които пос­лед­ните няколко години  бяха под фор­мата на една цялос­тна прог­рама за раз­витие на страната по раз­личен начин. Проб­лемът е, че нарочно и целенасочено пред­ложенията на БСП не се взимат пред­вид и така управ­ляващите си поз­воляват неп­равомерно да отп­равят критики към нас за лип­сата на алтер­нативи и решения, което кон­т­рас­тира с истината и е напълно невярно“, увери Вигенин.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие