Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Анатолий Макаров: Изненадан съм от решението на САЩ за Миталов

Анатолий Макаров: Изненадан съм от решението на САЩ за Миталов

Анатолий Макаров: Изненадан съм от решението на САЩ за Миталов

В меж­дународ­ната дип­ломатическа прак­тика дейс­тва прин­ципът на рецип­роч­ност и страната му вероятно ще пред­п­риеме ответни стъпки, заяви рус­кият пос­ланик в София

Посол­с­т­вото на Русия в София отбеляза Деня на дип­ломата с полагане на венци пред памет­ника на граф Игнатиев в Док­тор­с­ката градина в София вчера. Извън­ред­ният и пъл­номощен пос­ланик Анатолий Макаров под­черта голямата роля, която Игнатиев е изиг­рал при под­пис­ването на Сан­с­тефан­с­кия мирен договор. Рус­кият дип­ломат под­черта, че Общин­с­кият съвет на София още през 1903 г. взема решение за пос­т­рояване на памет­ник на граф Игнатиев в София, но то до момента все още не е изпъл­нено, предаде БГНЕС. На въп­рос относно въз­мож­ността за осъщес­т­вяване на посещение на президента Владимир Путин и на минис­търа на вън­ш­ните работи Сер­гей Лав­ров в Бъл­гария, пос­ланик Макаров обясни, че рус­кият президент е посетил страната за пос­ледно през 2008 г. и вероятно е дошло време да бъде осъщес­т­вена още една негова визита тук. Той под­черта, обаче, че подобно посещение трябва да бъде добре под­гот­вено с под­пис­ването на кон­к­ретни споразумения и проекти, за да има смисъл. Относно евен­туално посещение на Лав­ров, Макаров уточни, че такава въз­мож­ност се обсъжда.

Във връзка с изгон­ването на руски дип­ломати, обвинени в шпионаж и евен­туална реак­ция от страна на Мос­ква, Макаров обясни, че в меж­дународ­ната дип­ломатическа прак­тика дейс­тва прин­ципът на рецип­роч­ност и страната му вероятно ще пред­п­риеме ответни стъпки. Запитан за заб­раната съдия Андон Миталов и семейс­т­вото му да посещават САЩ, рус­кият пос­ланик заяви, че не поз­нава съдията, както и че не е наясно с мотивите за отказа на американ­с­ките власти. Той пред­положи, че съдия Миталов ще има въз­мож­ност да защити честта и професионал­ната си репутация и допълни, че освен САЩ има много други дър­жави, в които може да се пътува.

На въп­рос дали Бъл­гария е фрон­това дър­жава в отношенията между Русия и Америка, той заяви категорично, че не се намираме в със­тояние на война и Русия не воюва с никого за територията на Бъл­гария, а Черно море е „море на друж­бата”.

Един­с­т­веното, към което Мос­ква се стреми, е да осъщес­т­вява тук свои проекти, които са икономически изгодни и за двете страни, както правят това и САЩ.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие