Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Окончателно: Регистрираме апартаменти или стаи за гости без съгласието на съседите

Окончателно: Регистрираме апартаменти или стаи за гости без съгласието на съседите

Окончателно: Регистрираме апартаменти или стаи за гости без съгласието на съседите

Няма да се иска съг­ласието на живущите в сградата за регис­т­рация на апар­таменти или стаи за гости, реши окон­чателно пар­ламен­тът. Депутатите приеха на второ четене тек­с­тове от промените в Закона за туризма. Съг­ласно измененията мес­тата за нас­таняване са три класа — “А“, “Б“ и “В“, като в клас “В“ се обособяват стаи за гости и апар­таменти за гости. Стаите за гости и апар­тамен­тите, в които се извър­шва хотелиер­ска дей­ност, под­лежат на регис­т­рация от кмета на съот­вет­ната община. Отпадна пред­ложението да се изис­ква съг­ласието на половината от соб­с­т­вениците на самос­тоятелни обекти в етаж­ната соб­с­т­веност, където се намира имотът, под­лежащ на регис­т­рация. Вносителите от ГЕРБ оттег­лиха пред­ложението с аргумента, че искането на съг­ласието на повече от половината от живущите в сградата ще бъде допъл­нителна пречка за регис­т­рацията на тези обекти. Христо Проданов от “БСП за Бъл­гария“ обвини управ­ляващите, че са замис­лили нещо на тези апар­таменти за гости в пос­лед­ните шест месеца, но не са наясно какво точно искат да нап­равят. Елемен­тар­ното е тези апар­таменти да бъдат регис­т­рирани и да си плащат данъците, комен­тира той. Изис­к­ванията към категоризираните места за нас­таняване и заведенията за хранене и раз­в­лечения, редът за определяне на категория, както и условията и реда за регис­т­риране на стаи за гости и апар­таменти за гости ще се определят с наредба на Минис­тер­с­кия съвет, комен­тира Канал 3.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...