Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вигенин: Има нужда от промяна в Закона за социалните услуги

Вигенин: Има нужда от промяна в Закона за социалните услуги

“Проведохме дис­кусия в Народ­ното съб­рание по Закона за социал­ните услуги. В дис­кусията учас­тие взеха над 50 неп­равител­с­т­вени организации. Ние, от БСП, искаме да чуем всички, които имат какво да кажат по темата и раз­бира се сме за кон­с­т­рук­тивен диалог. Днеш­ната дис­кусия е шанс да намерим най-добрите решения. Смятам, че има нужда от промени в Закона за социал­ните услуги, както и цялос­тен прег­лед на политиките към децата и семейс­т­вото“. Това каза Крис­тиан Вигенин, зам.-председател на Народ­ното съб­рание, по повод проведената в Народ­ното съб­рание среща за Закона за социал­ните услуги. Дис­кусията беше организирана от него и от Георги Гьоков, народен пред­с­тавител от ПГ на БСП и пред­седател на Комисията по взаимодейс­т­вието с неп­равител­с­т­вените организации и жал­бите на граж­даните.

“Самата цел на дебата беше да се проведе един смис­лен раз­говор за Закона за социал­ните услуги и всички аргументи да бъдат изложени. При отлагането на законоп­роекта беше даден 6-месечен срок да се види кое в закона не е добро, кое е притес­нително за хората и да можем да го ремон­тираме или да го отх­вър­лим, но да има някакви дейс­т­вия по въп­роса. Тъй като процесите по обсъж­дането се забавиха, инициирахме тази среща“, каза Георги Гьоков. Той обясни, че мненията, позициите и пред­ложениятa, които са били изказани на продъл­жилата повече от 3 часа среща, ще бъдат предос­тавени на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика и на Комисията по труда и социал­ната политика.

“Срещата беше изк­лючително положителна и пол­зот­ворна за нас. Учас­т­ниците също споделиха, че тя е била полезна и се надяват да бъде в полза на решаването на въп­росите и проб­лем­ните моменти в Закона за социал­ните услуги“, каза още Гьоков.    

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...