Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Ананиев: В началото на 2021-ва в България ще има електронно здравеопазване

Ананиев: В началото на 2021-ва в България ще има електронно здравеопазване

Ананиев: В началото на 2021-ва в България ще има електронно здравеопазване

Минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев посочи, че в началото на 2021 година в Бъл­гария ще има елек­т­ронно здравеопаз­ване. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването ще сключи меморан­дум за раз­бирател­с­тво с “Инфор­мационни сис­теми“ АД и Сдружение “Бъл­гар­ска аут­сор­синг асоциация“, който е свър­зан с раз­работ­ването на ключови сис­теми и под­сис­теми от изг­раж­дането на елек­т­рон­ното здравеопаз­ване. Здрав­ният минис­тър уточни пред БНР, че това ще бъдат елек­т­рон­ната рецепта, елек­т­рон­ното нап­рав­ление, елек­т­рон­ното досие, ключови регис­три, специализирана елек­т­ронна сис­тема за прос­ледяване и анализ на лекар­с­т­вата и инфор­мационна сис­тема за диаг­нос­тициране на лица и лицата под каран­тина. Ананиев уточни, че пос­тавените срокове са до края на ноем­ври 2020 година. По думите на минис­търа на здравеопаз­ването двете фирми ще дарят над 16 000 часа високос­пециализиран труд.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...