Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолог: Народът избра Румен Радев за президент, за да бъде коректив на властта

Социолог: Народът избра Румен Радев за президент, за да бъде коректив на властта

Социолог: Народът избра Румен Радев за президент, за да бъде коректив на властта

В адреналиновите времена на уплахата има общес­т­вена мобилизация и скуп­ч­ване на хората около властта. Но утре, когато това отмине, ще започ­нем да мис­лим повече за работ­ните места, за социал­ната сис­тема и за икономиката и този тип пос­лания, които президен­тът излъчва, ще бъдат актуални. Въп­росът не е кой е крив, кой прав – президен­тът или премиерът… Имаме два прочита за политиката, която правител­с­т­вото и президен­тът изповяд­ват, тези два прочита ги чуваме от доста време насам. Не ни прави впечат­ление това противопос­тавяне, а и Румен Радев беше затова изб­ран, да бъде корек­тив на властта“. Това комен­тира пред БНР Пър­ван Симеонов, изпъл­нителен дирек­тор на „Галъп Интер­нешънъл“.

Той припомни проуч­ване на „Галъп“, според което бъл­гарите раз­бират и въз­п­риемат мер­ките и че над 80% ги намират за поносими:

Бъл­гарите понякога имаме голям ком­п­лекс за малоцен­ност, пос­тоянно смятаме, че нещо бър­каме. Време е да си кажем, че се справяме добре в тази ситуация. Бъл­гар­с­кото общес­тво реагира мобилизирано и дис­цип­линирано. Поне засега печелим време. Може да нап­равим нещо, което да ни накара най-накрая да си повяр­ваме“.

В предаването „Преди всички“ Симеонов под­черта, че при такива ситуации хората са склонни да правят по-сърдечни жес­тове:

Но раз­ликата между желанието да помог­неш и пъл­ната гротеска е много малка. С крачка нап­ред, с две назад, после с три нап­ред, депутатите няма да бъдат запом­нени с добро“.

Според политолога парадок­сът на мер­ките е, че кол­кото по-успешни са те, хората ги намират за все по-ненужни.

Властта трябва да помисли за след­ващия етап. В нашите изс­лед­вания се вижда, че расте тревогата на хората за работ­ните места. Трябва много да се мисли, преди да се пред­п­риеме даден ход“.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие