Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Д-р Иван Маджаров: Стимулите за медиците трябваше да бъдат масови, големи и значителни

Д-р Иван Маджаров: Стимулите за медиците трябваше да бъдат масови, големи и значителни

Д-р Иван Маджаров: Стимулите за медиците трябваше да бъдат масови, големи и значителни

Независимо дали приходите на Касата ще са в рам­ките на планираните или не, е задъл­жително дър­жавата да отдели от сред­с­т­вата, които е пред­видила за епидемията, било то от този 10-милиарден дълг, който ще се тегли, било от други източ­ници, за лечеб­ните заведения. Не може да прех­върли цялата тежест върху Здрав­ната каса, каза пред­седателят на БЛС д-р Иван Маджаров пред БНР. НЗОК е касата на здрав­ноосигурените пациенти, тя не е за борба с епидемии и не е редно всички раз­ходи по лечение и на неосигурени пациенти, раз­ходи по нови изс­лед­вания, изцяло да лежат на гърба на Здрав­ноосигурител­ната каса, защото това ще лиши бъл­гар­с­ките граж­дани от много други важни дей­ности, предуп­реди д-р Маджаров. Приемаме да се плащат допъл­нителни изс­лед­вания, приемаме да се плащат PCR-тестовете от Касата, но никъде не се упоменава, че това е допъл­нителен раз­ход, който не е пред­виден в нито едно перо от бюджета на НЗОК, допълни още той. Той под­черта, че бюджетът на НЗОК е бил раз­п­ределен за съв­сем други дей­ности, при положение, че досега те са били недофинан­сирани. По думите му не е корек­тно, когато дър­жавата трябва да се справи с такава епидемия, да хвърли целия раз­ход и цялата тежест върху Здрав­ноосигурител­ната каса и да се оставят после други пациенти с по-малки въз­мож­ности за лечение и диаг­нос­тика. Дър­жавата трябва да поеме своята роля, за да не се окаже есента, че много по-малко хора са получили своята диаг­нос­тика с ПЕТ-скенер или ЯМР или са били оперирани, защото няма пари, отсече д-р Маджаров. Той комен­тира и допъл­нител­ните сред­с­тва, които получават медиците за борба с коронавируса. Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз предуп­реди още в началото, че обявените 1000 лева за медиците на първа линия без ясни критерии, ще доведат по-скоро до раз­деление, откол­кото да стимулират. Така и се оказа. Дори не искам да комен­тирам тези сред­с­тва, защото те се раз­п­ределяха по начини, които са обидни дори и за самите звена, в които работят колегите, каза д-р Маджаров. Стимулите за лекарите и за медицин­с­ките сес­три тряб­ваше да бъдат масови, големи и значителни. Особено за тези, които не знаят какво се случва, когато не знаят кой влиза в кабинета им и зас­тава срещу тях. Това включва всички кабинети на общоп­рак­тикуващите лекари, кабинети в ДКЦ-та, всички приемни отделения, всички спешни отделения, специалис­тите в РЗИ, които ходят да взимат проби и да каран­тинират. Или няма да се обявява, щом няма пари, или след като се обявява, че ще бъдат стимулирани лекарите и сес­т­рите, да се нап­рави по начин, който да не допуска раз­деление, каза д-р Маджаров.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие