Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев за армията: Няма място за угодни сделки и политическо оцеляване

Румен Радев за армията: Няма място за угодни сделки и политическо оцеляване

Румен Радев за армията: Няма място за угодни сделки и политическо оцеляване

Нека всяко изпитание ни прави по-силни, по-човечни и сплотени, каза държавният глава.

Няма място за угодни сделки и политическо оцеляване, заяви президен­тът Румен Радев в привет­с­т­веното си слово по случай Деня на храб­ростта и праз­ника на Бъл­гар­с­ката армия, цитиран от Епицентър.бг. С един­с­т­вото на меч, дух и слово Бъл­гария устояваше на бурите и се въз­раж­даше невед­нъж през своята многовековна история. И в най-тежки времена бъл­гар­с­кият вой­ник винаги е бил пос­лед­ната и самоот­вер­жена прег­рада в защита на отечес­т­вото. Извоювала бляс­кави победи, Бъл­гар­с­ката армия пос­вети поколения в родолюбие и всеот­дай­ност, започна словото си дър­жав­ният глава. Днеш­ният праз­ник е тър­жес­тво на един­с­т­вото на народ и армия. Когато тази спойка е силна, силна е и страната ни, каза още президен­тът. Днеш­ният 6 май е по-различен, няма да има парад, но нашите воен­нос­лужещи отново са на своя пост и ще демон­с­т­рират уменията си. Нека бъдат уверени, че приз­нател­ността ни към тях­ната рис­кова дей­ност и висока мисия е неп­реходна, призова Радев. Нека не заб­равяме, че сме в дълг пред онези, които влизаха в бой и загиваха с еднич­ката надежда за бъдещето на Бъл­гария, каза още той.

Успешни поколения не се пос­тигат със страх и пок­лонение, а със сила и дър­зост. Затова нека почетем дос­той­ния бъл­гарин, който търси истината и не се примирява с произ­вола, категоричен бе президен­тът Радев. Скъпи млади бъл­гари, вие ще трябва да успявате там, където ние днес не успяваме. Бъдете дръзки и пом­нете, че във вас тече кръвта на поколения смели бъл­гари, заяви още Радев. Нека всяко изпитание ни прави по-силни, по-човечни и сплотени, каза още той. Живеем във все по-неспокоен свят, в който суверенитетът и сигур­ността ще чер­таят бъдещето на нацията. Бъл­гар­с­ката армия пое по дъл­гоочак­вания път на модер­низация, по този път обаче няма място за угодни сделки и сметки за политическо оцеляване, добави президен­тът.

Съв­ремен­ното въоръжение е крайно необ­ходимо, но трябва да се придобива при ясни процедури и единен под­ход към видовете въоръжени сили. Решенията за национал­ната сигур­ност не бива да се оставят един­с­т­вено в ръцете на политиците, предуп­реди Радев. Силна и модерна дър­жава не се гради с апатия, а със смелост, пов­тори Радев. Бъдещето принад­лежи на смелите, а не на уплашените. Бъдещето на Бъл­гария зависи от нашата дър­зост и зад­руж­ност, посочи още той. Бъл­гария устояваше на бурите и се въз­раж­даше. Бъл­гар­с­ката армия пос­вети поколения в родолюбие и всеот­дай­ност, под­черта дър­жав­ният глава. Бъдете дръзки и пом­нете, че във вас тече кръвта на поколения смели бъл­гари.

Скъпи сънарод­ници, пожелавам ви светъл хрис­тиян­ски праз­ник. Чес­тит Ден на храб­ростта! Нека Свети Георги Победоносец ви зак­риля, каза още в словото си дър­жав­ният глава.

Икономика

Култура

Климент Атанасов представя “Брегове“

Климент Атанасов представя “Брегове“ - поредната си колекционерска изложба

Отк­риването е на 28 юли 2021 г. в БХГ “Петко Зад­гор­ски“. С изложба…

Прочети още:

Loading...

Спорт

200 000 лева премия за „сребърната“ Антоанета Костадинова

Олим­пийс­ката вицешам­пионка Антоанета Кос­тадинова ще получи 200 000 лева за второто си място, спечелен в стрел­бата с въз­душен пис­толет от 10

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие