Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Опозицията: Властта нямаше готовност за дистанционното обучение

Опозицията: Властта нямаше готовност за дистанционното обучение

Опозицията: Властта нямаше готовност за дистанционното обучение

В извън­ред­ната ситуация излязоха наяве огром­ните социални неравен­с­тва между децата, които реф­лек­тират и върху сис­темата на образованието. Дис­тан­цион­ното обучение е заложено в Закона за образованието, но за изминалите 4 години то не беше раз­работено“. Това заяви сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Ирена Анас­тасова пред Евроком. По думите й има училища, които се справят с обс­танов­ката, но има и такива, които не са успели, или не напълно. „В момента имаме много раз­лично качес­тво на обучение в раз­лич­ните училища дори в един и същ град“, смята Анас­тасова.

В закона се казва, че към дис­тан­ционно обучение могат да прис­тъпят към училищата с материална база. Как сега всички прис­тъпиха към него? Тук също има много проб­леми“, изрази мнение народ­ният пред­с­тавител от БСП. Тя комен­тира думите на минис­търа на образованието, който казвва, че 73 процента от децатата са се включили във вир­туал­ните класни стаи – по думите й, ако това е вярно, е сериозен процент. Анас­тасова обаче не смята, че е напълно вярно, защото много преподаватели са работили по други начини – чрез асин­х­ронно дис­тан­ционно обучение — чрез имейли, нап­ример.

Депутатът от левицата под­черта, че в момента за сис­темата на образованието се говори само за дис­тан­цион­ното обучение и колко успешно се е справила тя с него. „Наис­тина се справи, не комен­тирам в каква степен. Справи се, защото образованието е организирана сис­тема по своята същ­ност“, каза още Анас­тасова.

Всеки, който твърди, че след изминалия срок на вир­туално обучение децата са усвоили знанията както трябва или е заб­луден, или лъже. Ще има сериозен проб­лем със знанията и уменията, които са усвоени през този срок“, смята Анас­насова. По думите й е нужна диаг­нос­тика на тези знания в началото на след­ващата учебна година.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...