Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов, ЕП: ЕС да се погрижи за работещите и самоосигуряващите си

Петър Витанов, ЕП: ЕС да се погрижи за работещите и самоосигуряващите си

Петър Витанов, ЕП: ЕС да се погрижи за работещите и самоосигуряващите си

Европейс­кият зелен пакт трябва да бъде пос­тавен в кон­тек­ста и в основата на Плана за въз­с­тановяване на ЕС след края на пан­демията. Основна наша цел следва да е защитата на работ­ниците и на регионите, които са били най-силно засег­нати от прехода към нис­ковъг­леродна икономика. Нетипич­ните форми на заетост се раз­п­рос­т­раняват бързо и влошават условията на труд в много сек­тори. Ако искаме да защитим най-уязвимите граж­дани, най-добрият инс­т­румент за това е Фон­дът за справед­лив преход“. Това заяви ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов по време на дис­кусия с изпъл­нител­ния заместник-председател на ЕК Франс Тимер­манс в Комисията по тран­с­порт и туризъм.

Витанов бе определен за док­лад­чик от страна на социалис­тите в Комисията по тран­с­порт по Фонда за справед­лив преход — един от основ­ните инс­т­рументи, с който държавите-членки ще бъдат под­помог­нати, за да успеят да пос­тиг­нат неут­рална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Наша първа и основна цел трябва да е под­сигуряването на справед­лив преход за работ­ниците. Изк­лючително важно е и да инвес­тираме сериозно в човешки капитал чрез политики, които да подоб­рят трудовата мобил­ност на заетите, за да избег­нем високи нива на без­работица в някои от най-засегнатите региони. Необ­ходима е и сериозна под­к­репа за самоосигуряващите се работещи“, акцен­тира Витанов.

На въп­рос на Витанов каква е позицията на ЕК относно включ­ването в обх­вата на под­к­репата на Фонда не само на работ­ниците, но и на самоосигуряващите се лица, Тимер­манс заяви положително становище.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие