Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов, ЕП: ЕС да се погрижи за работещите и самоосигуряващите си

Петър Витанов, ЕП: ЕС да се погрижи за работещите и самоосигуряващите си

Петър Витанов, ЕП: ЕС да се погрижи за работещите и самоосигуряващите си

Европейс­кият зелен пакт трябва да бъде пос­тавен в кон­тек­ста и в основата на Плана за въз­с­тановяване на ЕС след края на пан­демията. Основна наша цел следва да е защитата на работ­ниците и на регионите, които са били най-силно засег­нати от прехода към нис­ковъг­леродна икономика. Нетипич­ните форми на заетост се раз­п­рос­т­раняват бързо и влошават условията на труд в много сек­тори. Ако искаме да защитим най-уязвимите граж­дани, най-добрият инс­т­румент за това е Фон­дът за справед­лив преход“. Това заяви ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов по време на дис­кусия с изпъл­нител­ния заместник-председател на ЕК Франс Тимер­манс в Комисията по тран­с­порт и туризъм.

Витанов бе определен за док­лад­чик от страна на социалис­тите в Комисията по тран­с­порт по Фонда за справед­лив преход — един от основ­ните инс­т­рументи, с който държавите-членки ще бъдат под­помог­нати, за да успеят да пос­тиг­нат неут­рална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Наша първа и основна цел трябва да е под­сигуряването на справед­лив преход за работ­ниците. Изк­лючително важно е и да инвес­тираме сериозно в човешки капитал чрез политики, които да подоб­рят трудовата мобил­ност на заетите, за да избег­нем високи нива на без­работица в някои от най-засегнатите региони. Необ­ходима е и сериозна под­к­репа за самоосигуряващите се работещи“, акцен­тира Витанов.

На въп­рос на Витанов каква е позицията на ЕК относно включ­ването в обх­вата на под­к­репата на Фонда не само на работ­ниците, но и на самоосигуряващите се лица, Тимер­манс заяви положително становище.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...