Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Гешев: Едно семейство тормози цялото село Браница, пенсионери са връзвани и обирани

Гешев: Едно семейство тормози цялото село Браница, пенсионери са връзвани и обирани

Гешев: Едно семейство тормози цялото село Браница, пенсионери са връзвани и обирани

Глав­ният прокурор Иван Гешев посети община Хар­манли във връзка с акция срещу битовата прес­тъп­ност. Водещ приоритет, дори и по време на пан­демия, е бор­бата с битовата прес­тъп­ност. Недопус­тимо е, както в Браница, въз­рас­тни хора да биват връз­вани и обирани, раз­г­неви се Гешев. Това са хората, които са изг­радили дър­жавата, плащали са си данъците и зас­лужават да живеят спокойно. Не можем да решим проб­лема с битовата прес­тъп­ност за миг, но сме в добър син­х­рон с мес­т­ната власт, заяви глав­ният прокурор пред жур­налисти, предаде Новини.бг. Той допълни, че в село Браница е имало два “неп­риятни случая“ за пос­лед­ните шест дни. Извър­шителите на посегател­с­т­вата са задър­жани. 78-годишен мъж в селото е бил напад­нат през нощта в соб­с­т­вения си дом — бил е вър­зан, бит, а пен­сията му е била отк­рад­ната. Лично мен ме е срам, дър­жавата трябва да нап­рави всички въз­можно такива случаи да не се пов­тарят“, заяви обвинител номер едно и допълни, че в Браница има едно проб­лемно семейс­тво, което тор­мози цялото село. Гешев заяви, че до края на година се надява, че обирите, изнасил­ванията, убийс­т­вата и краж­бите ще отчетат спад. “Очак­ваме промяна“, категоричен бе глав­ният прокурор, цитиран от Епицентър.бг. Меж­дув­ременно глав­ният прокурор сезира пред­с­тавителите на изпъл­нител­ната и законодател­ната власт с екс­пер­тно пред­ложение за изменение и допъл­нение на Наказател­ния кодекс, в частта му за прес­тъп­ления по тран­с­порта.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...