Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова в Монтана: Започваме конкретно обсъждане в пет области на Закона за Северозапада

Корнелия Нинова в Монтана: Започваме конкретно обсъждане в пет области на Закона за Северозапада

Управ­лението на Борисов в пос­лед­ните 10 години ни доведе до най-бедната, най-корумпирана страна в Европа. Те раз­г­радиха дър­жав­ността и предадоха  инс­титуциите в ръцете на паралел­ната дър­жава, обяви лидерът на левицата

“Преди един месец обсъдихме с пред­с­тавители от пет  области – Враца, Мон­тана, Видин, Ловеч и Плевен Закона за Северозапада. Днес започ­ваме неговото кон­к­ретно пред­с­тавяне и дис­кутиране във всяка област поот­делно. Благодаря на всички, които се включиха в под­пис­ката за Закона за Северозапада, както и за десет­ките пред­ложения, дошли от хората. Той е жиз­нежиз­неноважен за раз­витието на икономиката, инф­рас­т­рук­турата, здравеопаз­ването, образованието и земеделието в региона. Пред­лагаме специален фонд в дър­жав­ния бюджет за финан­сиране, както и въз­мож­ности за изпол­з­ване на европейс­ката кохезионна политика.” Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в Мон­тана, където присъс­тва на отчетно-изборна кон­ферен­ция на общин­с­ката организация. По време на кон­ферен­цията, в която учас­т­ват над 100 човека, се провежда дис­кусия за проб­лемите на най-изостаналия в раз­витието си регион и пред­ложенията на БСП за тях­ното решаване. Заедно с Нинова бяха народ­ните пред­с­тавители от левицата  Атанас Кос­тадинов, Илиян Тим­чев, членът  на Изпъл­нител­ното бюро Вяра Емилова, облас­т­ният пред­седател Пламен Младенов и членът на НС Ивайло Лилов.

Управ­лението на Борисов в пос­лед­ните 10 години ни доведе до най-бедната, най-корумпирана страна в Европа. Те раз­г­радиха дър­жав­ността и предадоха  инс­титуциите в ръцете на паралел­ната дър­жава”, обяви лидерът на левицата. Тя бе категорична, че трябва да се сложи край на този модел на управ­ление. „Пуб­лич­ните обиди и нападки ни вредят. Ние в БСП може да имаме раз­лични мнения, но това, което трябва  да ни кон­солидира, е прог­рамата на пар­тията. Водим раз­говори и с други леви пар­тии и сдружения за общи дейс­т­вия. Провеж­дайте срещи по места с мес­тни струк­тури и фор­мации на тези пар­тии и сдружения  за съз­даване на общ фронт за промяна на Бъл­гария”, завърши Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...