Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов свика извънредно заседание на Щаба: Презапасете се с облекла, маски, очила!

Борисов свика извънредно заседание на Щаба: Презапасете се с облекла, маски, очила!

Борисов свика извънредно заседание на Щаба: Презапасете се с облекла, маски, очила!

Премиерът отбеляза, че по света има милиони заразени, а Европейс­кият съюз продъл­жава да няма единна политика, включително за отварянето на границите за туризма

Капацитетът с легла в интен­зив­ните отделения да бъде увеличен, а бол­ниците да бъдат презапасени със защитни сред­с­тва, е решил Национал­ният оперативен щаб на заседание при премиера Борисов, съобщи правител­с­т­вената прес­служба. Раз­п­рос­т­ранението на COVID-19 тръгва и от провеж­дането на праз­нични и религиозни тър­жес­тва, са кон­с­татирали членовете му. Борисов е раз­поредил на здрав­ния минис­тър Ананиев да проведе допъл­нително раз­говори с Национал­ната здрав­ноосигурителна каса и с Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз относно зап­лащането на тес­товете и клинич­ната пътека за COVID-19, за да имат бол­ниците дос­татъчно финан­сиране. Премиерът отбелязал, че по света има милиони заразени, а Европейс­кият съюз продъл­жава да няма единна политика, включително за отварянето на границите за туризма, комен­тира Епицентър.бг. Няма специалист, който да каже, че този бич на съв­ремието ще отмине, посочил министър-председателят. В тази ситуация, по думите на Борисов, е особено важно да се следи заболеваемостта в огнищата и да продължи кон­т­ролът върху мер­ките. Пред­седателят на НОЩ ген.-майор д-р Вен­цис­лав Мутаф­чийски също е нас­тоял да се укрепи капацитетът на бол­ниците. Глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор д-р Ангел Кун­чев изтък­нал, че въл­ната на вируса расте в Европа и на Бал­каните, като под­чер­тал, че усилията в Бъл­гария са насочени към противоепидемич­ните мерки. Дирек­торът на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести Тодор Кан­тар­джиев напом­нил, че капацитетът на лабораториите е сериозно увеличен в срав­нение с началото на епидемията. По думите му е необ­ходимо внимателно да се следи за първи случаи на заразени в големи колек­тиви. Презапасете се с облекла, с маски, очила. Всичко трябва да е дос­татъчно и предос­татъчно, заяви Борисов.

.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...