Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Румен Гечев: Възстановяване на икономиката ще има, когато правителството на ГЕРБ си отиде

Проф. Румен Гечев: Възстановяване на икономиката ще има, когато правителството на ГЕРБ си отиде

Проф. Румен Гечев: Възстановяване на икономиката ще има, когато правителството на ГЕРБ си отиде

Цялос­тно въз­с­тановяване на икономиката ще очак­ваме, когато правител­с­т­вото бъде свалено с демок­ратични сред­с­тва. Това каза за предаването „Софийска трибуна“ по Радио „Фокус“ проф. Румен Гечев – народен пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.

Освен че показ­ват, че са алчни и крад­ливи, управ­ляващите показ­ват, че са и некадърни. Тъй като нищо не могат да нап­равят нито преди, нито след кризата. Бъл­гар­с­ката икономика се намира в процес на свободно падане. Не трябва да допус­каме това да продължи прекалено много“, заяви той.

По повод сним­ките и записит, за които се пред­полога че са на премиера Бойко Борисов, проф. Гечев заяви, че самият Борисов не отрече и няма как да отрече автен­тич­ността на сним­ките и записите.

На тези снимки виж­даме една и съща стая, в която се намира премиерът на Репуб­лика Бъл­гария, с един и същи интериор, с едни и същи орнаменти и чек­ме­джета и само в едното от тях според екс­пер­тите има близо 1 милион евро златни кюл­чета с превъз­ходно раз­поз­наващи се номера на тях. Можете ли да си пред­с­тавите за какъв грабеж става дума“, попита проф. Гечев.

Той комен­тира и придобиването на дял от Първа инвес­тиционна банка от страна на дър­жавата, като го определи като скан­дално по редица причини.

Първо да започ­нем с пазар­ния прин­цип. Акциите на ПИБ се тър­гуваха около 2,402,60 лв. на брой, а МС задъл­жава Дър­жав­ната банка за раз­витие по цена на акция 5 лева. Извед­нъж правител­с­т­вото пред­лага на една час­тна банка да изкупува на двойна пазарна цена. Става дума за покупка в раз­мер от 140 млн. лв. дър­жавна пара. Това означава, че с решението си правител­с­т­вото автоматично нанася загуба на Бъл­гар­с­ката банка в раз­мер на 70 млн. лв. Тоест основ­ните акционери на час­т­ната банка печелят 70 млн. лв., а Дър­жав­ната банка губи 70 млн. лв.

Антилогика е правител­с­т­вото да плаща два пъти по-висока цена за едни и същи акции.

Второ – самата операция е в полза на основ­ните акционери на ПИБ. Според нас това е нап­равено умиш­лено, така че тех­ният акционерен дял да се запази същият. Това е един уникален подарък за двамата основни акционери и хората, свър­зани с тях.

Трето – откъде-накъде Бан­ката за раз­витие ще учас­тва в увеличаването на капитала на час­тна банка? Подобни операции нямат нищо общо с правил­ника за ней­ното дейс­т­вие и с целите на бъл­гар­с­ката дър­жава.

Правител­с­т­вото много хитро и лукаво се опита да пробута увеличението на капитала на ПИБ с твър­дението, че това е необ­ходимо за влизането в чакал­нята на Еврозоната, тъй като тази банка не е изпъл­нила условията за т.нар. „капиталова адек­ват­ност“, а цялата тази схема е съз­дадена, за да се облагодетел­с­т­ват определен кръг от акционери на ПИБ.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...