Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Арест за тероризъм в Бургас

Арест за тероризъм в Бургас

Арест за тероризъм в Бургас

Арест заради тероризъм в Бур­гас. Става въп­рос за бъл­гар­ски граж­данин от сирийски произ­ход, който е сим­патизирал на „Ислям­ска дър­жава”, по неофициална инфор­мация на „Нова телевизия”. “Един­с­т­веното, което мога да кажа е, че инфор­мацията ще бъде дадена в чет­вър­тък от Спец­п­рокуратурата, комен­тира глав­ният прокурор Иван Гешев. Той допълни, че става въп­рос за дело от глава първа от НК, което касае тероризъм. Това е чув­с­т­вителна тема, така че колегите от спец­съда ще преценят кога, доколко и дали ще уведомят бъл­гар­с­ките граж­дани за кон­к­рет­ния случай, под­черта той. Аз съм сигурен, че инфор­мацията, която може да бъде пред­с­тавена няма да поп­речи на раз­с­лед­ването, а ще бъде предос­тавена в чет­вър­тък, пов­тори Гешев.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...