Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Каракачанов категоричен: Развитието на Специалните сили ще продължи

Каракачанов категоричен: Развитието на Специалните сили ще продължи

Каракачанов категоричен: Развитието на Специалните сили ще продължи

Почитаме храб­ростта на всички воини на плов­див­с­кия гар­низон, които пад­наха по бой­ните полета на Бал­кан­с­ката, Меж­дусъюз­ничес­ката, Пър­вата и Втората световна война за осъщес­т­вяване на бъл­гар­с­кия национален идеал — обединението на всички бъл­гари под един пок­рив. На този праз­ник отбеляз­ваме и всички бъл­гар­ски воини, които в мирно време се гот­виха и служиха да защитават териториал­ната цялост и суверенитета на Бъл­гария, заяви минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов в събота, 4 юли, в Плов­див, където се проведе ритуал по освещаването и връч­ване на бой­ното и на пред­с­тавител­ното знаме на Съв­мес­т­ното коман­д­ване на специал­ните операции(СКСО). На церемонията присъс­тва и министър-председателят Бойко Борисов, съоб­щиха от прес­цен­търа на минис­тер­с­т­вото на отб­раната. Връч­ването на знамената на Съв­мес­т­ното коман­д­ване на специал­ните операции е акт, с които се преминава в поред­ния етап от раз­витието на бъл­гар­с­ките Специални сили. То ще продължи и със съз­даването на още една група на специал­ните сили в София, добави минис­тър Каракачанов. Убеден съм, че с уменията, които получавате, под ръковод­с­т­вото на вашите коман­дири вие ще оправ­даете вашия девиз – „Там, където другите не могат“. Не заб­равяйте, че в бъл­гар­с­кия военен музей има десетки чужди бойни знамена от победените наши против­ници, но никъде по света няма пленено бъл­гар­ско бойно знаме. Пожелавам ви да пазите знамената чисти и неопет­нени и да забивате знамето върху позициите на победения против­ник, но никога да не пада в чужди ръце. Министър-председателят Бойко Борисов поз­д­рави воен­нос­лужещите от СКСО за получаването на новото им бойно знаме и им пожела здраве и успех в служ­бата. При регионални кон­ф­ликти, или, ако не дай Боже нещо се случи, това са хората, на които най-много раз­читаме, под­черта той. Като начал­ник на отб­раната зас­тавам зад Съв­мес­т­ното коман­д­ване на специал­ните операции. Зас­тавам зад думата „съв­мес­тно“, заяви начал­никът на отб­раната адмирал Емил Ефтимов в своето привет­с­т­вено слово. Той беше категоричен, че проведената сер­тификация на Так­тичес­ката група за специални операции (ТГрСО) за зас­тъп­ване в дежур­с­тво към силите за отговор на НАТО е била успешна, динамична и сложна, благодарение именно на вложените съв­мес­тни усилия. На връч­ването на знамената присъс­т­ваха още пред­седателят на Комисията по отб­рана в Народ­ното съб­рание о.з. генерал Кон­с­тан­тин Попов, коман­дири на военни фор­мирования, народни пред­с­тавители, пред­с­тавители на мес­т­ната и цен­т­рал­ната власт в Плов­див, ветерани. Сред чуж­дите гости бяха коман­д­ващият специал­ните сили на САЩ в Европа генерал майор Кърк Смит, както и коман­дирите на специал­ните сили в Гър­ция и Румъния – ген. майор Геор­гиос Цицокос­тас и бригаден генерал Дачиан Шер­бан, съобщи Новини.бг.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...