Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Полицаи протестираха в София за цената на нощния си труд

Полицаи протестираха в София за цената на нощния си труд

Полицаи протестираха в София за цената на нощния си труд

Полицаи излязоха на протест нав­ръх професионал­ния си праз­ник — 5 юли. Те се съб­раха в градин­ката до сградата на МВР, за да изразят недовол­с­т­вото си от работата на своите колеги от дирек­ция „Правно-нормативна дей­ност”. Според Син­дикал­ната федерация на служителите в МВР унифор­мените продъл­жават да са потър­певши от невъз­мож­ността на дирек­цията да пред­ложи на ръковод­с­т­вото на минис­тер­с­т­вото решение на проб­леми, които засягат пряко професионал­ните им и икономически интереси. Протес­тираме, защото за пореден път стиг­нахме до там, че не може да се раз­берем с ръковод­с­т­вото по наболели проб­леми, които са нат­руп­вани с години. Оказа се така, че служителите, които са на терен, тези, които реално работят и дават резул­татите на това минис­тер­с­тво, стават залож­ници на правно-нормативни норми, които пречат за социал­ния диалог и за това те да получат това, което реално са изработили, обясни Вер­гин Хрис­тов, зам.-председател на син­диката. С дирек­цията имаме раз­личия за това как те да под­насят на минис­търа инфор­мацията, комен­тира още той и определи част от становищата като под­веж­дащи и манипулативни. По думите на Хрис­тов диалогът с минис­търа на вът­реш­ните работи е активен и той е запоз­нат с исканията полицаите.Ако в близ­ките дни обаче не се стигне до решение, от син­диката обяс­ниха, че ще продъл­жат с регионални протести и дори с национални, предуп­редиха полицаите, пред БТВ новините.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...