Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Връщат част от мерките при преминаване на прага от 200 болни?

Връщат част от мерките при преминаване на прага от 200 болни?

Връщат част от мерките при преминаване на прага от 200 болни?

Засилили сме контрола в цялата страна, явно без контрол няма да мине, предупреди министър Кирил Ананиев

Преминаването границата от 200 болни на ден, ще е сиг­нал, че трябва да се въз­с­тановят част от мер­ките, предуп­реди минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев при отк­риването на новия ядрено-магнитен резонанс вчера, който беше мон­тиран в УМБАЛ „Св. Иван Рил­ски“. Дни наред брой­ката на заразените с коронавирус у нас минава над 150. Изк­лючение прави един­с­т­вено този понедел­ник, когато новозаразените бяха едва 63, но в този ден беше отчетен по-малък брой на нап­равените тес­тове. В събота бяха отчетени рекор­д­ните 182-ма пациенти с коронавирус. В неделя брой­ката намаля до 180, а вчера бяха 174, припомня „Дарик радио”. Съпос­тавимо с другите облас­тни градове, случаите на коронавирус в София не са пик, макар че ме притес­няват. И един човек да е, минис­търът на здравеопаз­ването винаги се притес­нява, каза още Ананиев. Случаите на коронавирус в София не са голямо нарас­т­ване в кон­тек­ста на броя хора, които живеят в Бъл­гария. Засега не пред­виж­даме нови мерки, но това не означава, че не наб­людаваме процеса. Ако той ескалира, сме готови във всеки един момент да пред­п­риемем необ­ходимите мерки. Трябва да спаз­ваме дис­цип­лината: дис­тан­цията, да носим мас­ките. Засилили сме кон­т­рола в цялата страна, защото явно без кон­т­рол няма да мине, комен­тира още здрав­ният минис­тър. По думите на Ананиев ескалация ще нас­тъпи, когато броят на новозаразените над­с­кочи 200 души дневно и то за по-продължителен период от време. Той увери, че при дос­тигане на капацитета на столич­ните бол­ници, които приемат пациенти с коронавирус, останалите лечебни заведения имат съз­дадена организация и готов­ност за отк­риване на такива отделения.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие