Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерът: Тежките времена предстоят

Премиерът: Тежките времена предстоят

Премиерът: Тежките времена предстоят

Маските не са, за да запушим устата на някого, заяви Борисов.

Според министър-председателят не е редно да има отново заповед за зат­варяне на хората по домовете им, съобщи БНТ.

Пред­с­тавете си да издадем заповед за 6 сед­мици хората да си стоят вкъщи. Трябва ли да не можем да се пазим и със заповеди това да се пос­тига. Най-лесното е да се зат­варя, труд­ното е да се научим, че трябва да спаз­ваме мер­ките.

Теж­ките времена пред­с­тоят, икономичес­ката криза тепърва ще се задъл­бочава. Актуализираните планове за приходите вър­вят с добри тем­пове и в същото време истин­с­ката криза ще нас­тане догодина. Проведохме ежед­нев­ното заседание с Щаба. Виж­дате, че в световен мащаб много по-развити дър­жави продъл­жават да се лутат. Няма решение, което да можем да вземем заедно, обяви премиерът Борисов в началото на днеш­ното правител­с­т­вено заседание. Трябва да се пазим, но да не спираме да работим. Трябва да издър­жат финан­совите, социал­ните сис­теми месеци наред. Ако няма приходи, тогава се раз­пада дър­жав­ността, като не останат пари за пен­сии, зап­лати и за основ­ните сек­тори. Мол­бата ми е да покажем, че демок­рацията не е само права, а и отговор­ност. Нищо не под­с­казва, че сме преодолели от медицин­ска гледна точка кризата с коронавируса, и вместо да тър­сим мак­симална кон­солидация в дър­жава, някои критикуват и считат, че ще се справят по-добре. В тази ситуация всяка нация, трябва да бъде мобилизирана и политичес­ката класа трябва да дава тон, заяви Борисов. Мел­бърн го зат­вориха, САЩ излизат от СЗО, Бел­г­рад пред­ложиха мерки и виж­дате как хората реагират. Считаме че Бъл­гария, като раз­вита демок­рация – хората могат да спаз­ват, когато са добре инфор­мирани. Интересни са ми нашите колеги от дясно когато кажат, че трябва да зат­варяме и отново да приведем градовете в каран­тина. Всеки от нас е инфор­миран, че дезин­фек­цията, носенето на маска и дис­тан­цията, е един­с­т­веното, което пред­пазва от заразяването. Какво излиза, че ако има заповед и дик­татура, и ще изпъл­няваме. Защо е нужна заповед, за да кажат, че някой ги зат­варя, да им запуши устата. Кое е слож­ното да се дезин­фек­цираш, да спаз­ваш дис­тан­ция, попита той. Дали да отидеш на мач, бар, на театър и кино е избор на всеки един човек. Необ­ходимо ли е със заповед отново да се зат­варя, попита отново той. Мас­ките не са, за да запушим устата. Премиерът Бойко Борисов благодари на медиите, че инфор­мират хората за раз­п­рос­т­ранението на вируса в световен мащаб. Вие давате реална пред­с­тава за това какво се случва по света. Дейс­т­вително много ви благодаря, добави той.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...