Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) КПКОНПИ проверява кметица от ГЕРБ и нейната заместничка

КПКОНПИ проверява кметица от ГЕРБ и нейната заместничка

На редовно заседание, проведено на 8 юли 2020 г., Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво /КПКОНПИ/ прие решение за образуване на произ­вод­с­тво за установяване на кон­ф­ликт на интереси по отношение на Савина Савова (изб­рана с лис­тата на ГЕРБ/СДС — б.р.), кмет на район „Въз­раж­дане“ в столицата, и на замес­т­ник – кмета Татяна Димит­рова.

Това съоб­щиха от прес­цен­търа на КПКОНПИ.

Произ­вод­с­т­вата са образувани след сезиране от медийна пуб­ликация във вес­т­ник „Труд“ от 06.07.2020 г., под заг­лавие „Общинари пилеят по гръцки ост­рови пари за деца в риск“. Съг­ласно ЗПКОНПИ, за сиг­нал се приема и пуб­ликация в медиите, която съдържа данни за коруп­ция или кон­ф­ликт на интереси за лица, заемащи висши пуб­лични длъж­ности.

“Общинари от район „Въз­раж­дане“ си правят семинари в Гър­ция и Испания, както и по курор­тите в Бъл­гария с пари от бюджета на Мес­т­ната комисия за борба с противооб­щес­т­вените прояви на малолетни и непъл­нолетни. Десетки коман­дировки до ост­ровите Тасос и Корфу, както и до Бар­селона са под­писани от кмета Савина Савова за общес­т­вените въз­питатели, част от които са на въз­лови пос­тове в общината и по съв­мес­тител­с­тво са и членове на комисията.

Освен в чуж­бина, те редовно прес­качат и до Албена, Бан­ско, Хисаря, Боровец, Поморие, Несебър, Сан­дан­ски, Трявна. Според Савова, семинарите в Бъл­гария се организират от Цен­т­рал­ната комисия за борба с противооб­щес­т­вените прояви на малолетни и непъл­нолетни и имат почти задъл­жителен харак­тер“, се казва в пуб­ликацията на “Труд“, по която се сезира КПКОНПИ.

За Савина Савова и Татяна Димит­рова е започ­нала и проверка съоб­разно правомощията на КПКОНПИ по глава Девета от закона — „Противодейс­т­вие на коруп­цията“.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...