Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Предучилищната за 4-годишните става задължителна

Предучилищната за 4-годишните става задължителна

Предучилищната за 4-годишните става задължителна

Народ­ното съб­рание прие на първо четене законодател­ните промени, с които за 4-годишните предучилищ­ната става задъл­жителна. В момента предучилищ­ното образование е задъл­жително от 5-годишна въз­раст, а образованието може да бъде и в училище, и в дет­ска градина, комен­тира Топновини.бг. За по-малките законът пред­вижда предучилищна да има само в дет­с­ките градини. Ако в населеното място няма дет­ска градина, се допуска изк­лючение. От образовател­ното минис­тер­с­тво изтък­ват, че повече време, прекарано в дет­ска градина, доп­ринася за по-успешното справяне в училище. По-ранното обх­ващане в дет­ска градина е ключово за раз­витието на децата и дава въз­мож­ност на родителите да са активни на пазара на труда.

Мяр­ката е финан­сово обез­печена– в бюджета са пред­видени 10 млн. лв. за въвеж­дането й и за под­помагане на родителите за зап­лащане на так­сите. Заделени са и сред­с­тва за изг­раж­дане на 70 нови дет­ски градини с над 5 хил. места.

Край­ният срок промяната да влезе в сила е учеб­ната 20232024 г., като общините ще решават кога да я въведат, в зависимост от мес­тата в дет­с­ките градини за всички деца на 4 години. Очаква се Столична община със сигур­ност да се забави заради недос­тига на места в забавач­ките.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...