Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) По искане на БСП Конституционният съд премахна три текста от Закона за социалните услуги

По искане на БСП Конституционният съд премахна три текста от Закона за социалните услуги

Кон­с­титуцион­ният съд обяви, че три раз­поредби на Закона за социал­ните услуги влизат в противоречие с основ­ния закон на страната. Като аргумент съдиите посоч­ват, че въп­рос­ните тек­с­тове „дават широки права на дос­тав­чиците да посещават и да получават лична инфор­мация за обс­луж­ваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на пол­з­ване на социални услуги от непъл­нолетни лица”.

Законът беше приет от пар­ламента през март 2019 г., но влезе в сила чак от юли 2020 г. заради протести на родител­ски организации, предиз­викани от слухове, че дър­жавата ще отнема деца. Жал­бата в КС беше внесена от БСП. Социалис­тите обявиха, че стъп­ват върху мотивите на граж­дан­с­ките сдружения, недол­с­т­ващи от закона.

Пър­вият текст, който ще отпадне от закона, засяга въз­мож­ността дос­тав­чиците на социални услуги да събират инфор­мация от всевъз­можни източ­ници за лицето, на което изгот­вят индивидуален план за под­к­репа – от дър­жавни органи, общината, лич­ния лекар, семейс­т­вото и близ­ките, лечебни заведения, образователни инс­титуции и др. Съдът отх­върля и раз­поред­бата, която заб­ранява на дос­тав­чика да откаже под­к­репа на дете, което го е потър­сило. Премахва се и правомощието на служителите на Аген­цията за качес­т­вото на социал­ните услуги, когато изпъл­няват кон­т­рол­ните си фун­к­ции, да посещават домовете на лицата, получаващи такива услуги, и да им искат пряко инфор­мация.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...