Иван Гешев: Категорично няма да подавам оставка

Иван Гешев: Категорично няма да подавам оставка

Категорично няма да подавам оставка.Е, няма да стане! Ще продължа, докато мога, обяви глав­ният прокурор Иван Гешев в Сливен­ско, където се провежда операция на дър­жав­ното обвинение и полицията срещу битовата прес­тъп­ност, съобщи БНР. Така той отговори на исканията на президента и протес­тиращите вече седем дни граж­дани в няколко големи бъл­гар­ски града. Гешев е в Шивачево заедно с глав­ния комисар на МВР Ивайло Иванов, където преди време въз­рас­тна жена бе напад­ната от 19-годишен младеж.

Не смятам да си подавам остав­ката, защото си върша работата, заяви глав­ният прокурор Иван Гешев, в комен­тар за призива на президента и на протес­тиращите за неговата оставка, предаде Новини.бг. Ако ме харес­ват, това означава, че не си върша работата, каза обвинител номер 1. Работата ми е свър­зана с това да има правосъдие и справед­ливост. Това е в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани, допълни Гешев.

Глав­ният прокурор изчисли, че към момента има над 20 процента спад на битовата прес­тъп­ност, че драс­тично били намалели телефон­ните измами. Иван Гешев изказа своята благодар­ност за съв­мес­т­ната работа на полицията и служителите на реда, които са били под­ложени на голямо натовар­ване по време на извън­ред­ното положение и в осигуряването на общес­т­вения ред по време на протес­тите.