Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Всеки български гражданин вече страда от корупцията на ГЕРБ

Социалист: Всеки български гражданин вече страда от корупцията на ГЕРБ

Социалист: Всеки български гражданин вече страда от корупцията на ГЕРБ

С пряко избран лидер и ново ръководство БСП ще е готова да влезе в управлението, категоричен е Георги Свиленски

“Внесохме пети вот на недоверие срещу това правител­с­тво. Надявам се този път наис­тина да бъде пос­леден и това правител­с­тво да напусне управ­лението. Темата отново е коруп­ция, защото правител­с­т­вото е същото и преди пет вота, а именно– олицет­ворението на коруп­цията. Когато едно и също правител­с­тво управ­лява с едни същи механизми и методи — това, срещу което ние, а и вече и цялото общес­тво, се противопос­тавяме– коруп­цията,  няма как темата да е друга“. Това каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред БНР.

По неговите думи всеки един бъл­гар­ски граж­данин вече вижда коруп­цията през соб­с­т­вения си живот и я свър­зва пряко с управ­лението. “Досега имаше усещане за коруп­ция сред общес­т­вото — било то в здравеопаз­ване, било то във финан­сова сис­тема, сега бъл­гарите раз­б­раха кои са носителите на тази коруп­ция и насочиха критиките и гнева си точно срещу тях. Каз­ват го ясно: “Оставка на правител­с­тво, оставка на Борисов“. Вече не само опозицията, а всички бъл­гар­ски граж­дани ясно виж­дат кой е проб­лемът и кой е носителят на проб­лема. Сега остава това — този, който е носител на този проб­лем, да бъде отс­т­ранен от управ­лението и да започ­нем въз­с­тановяване на дър­жавата“, категоричен е Свилен­ски.

“Аз ходя на протес­тите и виж­дам какво искат хората. Всеки един протес­тиращ има соб­с­т­вена гледна точка и соб­с­т­вено виж­дане, но всички искат да няма коруп­ция и Борисов да го няма. Ние от БСП сме зад протес­тиращите и редом с тях, но протес­тът е на младите хора, които не могат повече така да живеят в дър­жавата“, каза още социалис­тът.

Той припомни, че БСП има много категорична позиция, че иска и остав­ката на глав­ния прокурор. “На кон­ферен­ция на град­с­ката организация на БСП в София приехме дек­ларация, в която осъж­даме дейс­т­вията на прокуратурата по отношение на нах­луването в президен­т­с­ката инс­титуция.

Според Свилен­ски ГЕРБ винаги са били в управ­ление с ДПС, но никога пуб­лично —  винаги зад­кулисно и тайно. “Тях­ното управ­ление зависи изцяло от ДПС и без ДПС досега да си бяха отишли още след пър­вия вот на недоверие. Никой не може да отрече под­к­репата на ДПС за ГЕРБ във важни за правител­с­т­вото моменти.

БСП в пос­лед­ните четири години се рефор­мира, защото част от проб­лемите, за които протес­тират хората, ги видяхме и при нас. Затова правим и тези вът­решни реформи, които срещат и своята съп­ротива, но пътят, по който върви БСП, е правил­ният“, смята Свилен­ски. По неговите думи тези реформи ще завър­шат с пряк избор на пред­седател на пар­тията и Кон­г­рес през сеп­тем­ври. “Оттам нататък БСП е готова да готова да влезе в управ­лението на дър­жавата — с изб­рано ръковод­с­тво и визия за управ­ление“, завърши Георги Свилен­ски.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие