Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова по повод тиражиран компромат: Медийна бухалка срещу непослушните

Корнелия Нинова по повод тиражиран компромат: Медийна бухалка срещу непослушните

Във Фейс­бук лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова категорично отрече тиражиран срещу нея ком­п­ромат в жълти проп­равител­с­т­вени издания: „Днес раз­б­рах от пуб­ликации на една определена медийна група, че член на БСП имал род­нина, който има хотел в Гър­ция, който всъщ­ност бил мой.

Нес­копосаният опит за ком­п­ромат е лъжа от пър­вата до пос­лед­ната дума.

Нямам хотел нито в Гър­ция, нито другаде.

Ето това е медий­ната бухалка срещу непос­луш­ните.

Изп­ращам този текст до същите медии. Мерило за жур­налис­тичес­ката етика и стан­дарти ще бъде дали ще го пуб­ликуват като право на отговор.

Независимо от това и понеже се боря за правова дър­жава и вър­ховен­с­тво на закона, вед­нага завеж­дам дело за тази пуб­ликация.

Когато спечеля делото парите ще даря за благот­ворителни цели”, заяви лидер­ката на БСП..

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...