Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Александър Симов: Тази власт вече не е легитимна в очите на хората

Александър Симов: Тази власт вече не е легитимна в очите на хората

Александър Симов: Тази власт вече не е легитимна в очите на хората

Ние ще продължим да участваме в протестите, призовавам и хората да го направят, заяви говорителят на ПГ на левицата

“Протес­тиращите не искат четири оставки и едно раз­мес­т­ване, искат две —  на Бойко Борисов и на Иван Гешев. Всичко това е опит за оцеляване, при това доста ароган­тен и пос­ред­с­т­вен, и най-важното– не върши никаква работа. За мен това е пар­ламен­тарно упраж­нение по спасяване на кожата на Бойко Борисов и нищо друго.“ Това заяви депутатът от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов пред БНР.

По повод протес­тите, депутатът от левицата обясни, че повечето хора са водени от раз­бирането, че въп­росът за това кой ще управ­лява– ще се види едва след като ГЕРБ пад­нат от власт. Към момента основ­ната задача е Бойко Борисов и Иван Гешев да бъдат пратени в историята. „Нашата задача никога не е била да яхнем този протест или да се опит­ваме да го изпол­з­ваме за наши вът­реш­нопар­тийни цели“, заяви той.

Алек­сан­дър Симов каза, че в момента се нуж­даем от голямо обединение на много хора, за да успеем да решим основ­ния проб­лем, който събра хората на улицата. „Основ­ният проб­лем е, че една мафиотско-олигархично мут­рен­ска власт все повече съз­дава усещането, че в тази дър­жава влас­тва без­надеж­д­ността. Точно заради това хората излязоха на улиците. Бан­дит­с­кото нах­луване на прокуратурата в президен­т­с­т­вото беше този сиг­нал за събуж­дане, от който се нуж­даехме всички. Към момента задачата на всички е да свалим Бойко Борисов и ГЕРБ, а след това в една предиз­борна кам­пания всеки ще зас­тане с идеите си“, добави още депутатът от БСП.

Няма по-важно нещо от гласа на хората. Ако те гласуват за раз­ноц­ветен пар­ламент, такъв да е. Тех­ният глас е свещен. Тази власт вече не е легитимна в очите на хората. Протес­тите и много други приз­наци го показ­ват. Тази власт е тотално срутена откъм доверие. Един­с­т­вено пред­с­роч­ните избори могат да успокоят общес­т­веното нап­режение и да осигурят някаква степен на легитим­ност. Трябва да се намери някаква база за общо взаимодейс­т­вие на всички политически интереси в пар­ламента. Всичко останало ни води към Бойко Борисов и Гешев– точно това, което хората мразят, обясни Симов“.

“Ние ще продъл­жим да учас­т­ваме в протес­тите, призовавам и хората да го нап­равят. Най-важното, което този пар­ламент трябва да нап­рави, е да въведе машин­ното гласуване и ще  нап­равим всичко въз­можно след­ващите избори да бъдат пред­с­рочни“, зак­лючи депутатът от БСП.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...