Проданов: Партията не е разделена, единици мислят различно

Проданов: Партията не е разделена, единици мислят различно

“На митинг-протеста в събота пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова зададе въп­рос към множес­т­вото “раз­делена ли е пар­тията” — отговорът бе категоричен и единодушен  — “не“. Това, че има 1015 човека в Национал­ният съвет, които мис­лят по-различно, не означава, че пар­тията е раз­делена.” Това заяви заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов пред БНТ.

Социалис­тът изтъкна, че БСП е съчетала  праз­ника на пар­тията с протест, на който левицата е заявила категорич­ната си позиция — оставки на Бойко Борисов и Иван Гешев.

“Хората на протес­тите заявяват ясно, че искат вън мафията от управ­лението на страната. Тя е проник­нала нав­сякъде, включително и в прокуратурата — това е основ­ната причина да искаме остав­ката на глав­ния прокурор”, каза народ­ният пред­с­тавител. Той допълни, че Иван Гешев се ръководи от тези, които са го наз­начили на поста и работи тен­ден­циозно, като прокуратурата под­хожда с двоен аршин.