Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова към управляващите: Самодоволни и самодостатъчни – не чувате гласа на хората

Корнелия Нинова към управляващите: Самодоволни и самодостатъчни – не чувате гласа на хората

Лицемерие на ГЕРБ, е че се търси единение във време на криза, категорична е лидерката на социалистите

В словото си в пар­ламента вчера лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „Едно от исканията на протес­тите по улиците на Бъл­гария е да има правова дър­жава, вър­ховен­с­тво на закона, да фун­к­ционират инс­титуциите, да има раз­деление на влас­тите и взаимен кон­т­рол между тях. Не ги чувате. Това, което правите днес, с този дневен ред, е принос към унищожаването на пар­ламен­таризма и още един факт за налагане на еднолична власт в Бъл­гария. Вчера министър-председателят обяви социално-икономически план в раз­мер на 2 милиарда лева в помощ на икономиката и хората, за въз­с­тановяване от кризата. Той ги обяви, пак от джипа, пътувайки из страната. Сякаш това са лич­ните му пари.

Не, това са парите на бъл­гар­с­ките граж­дани. И вместо днес да е тук, да пред­с­тави анализ на изпъл­нението на бюджета, да пред­ложи актуализация на бюджета на пар­ламента, както се прави в пар­ламен­тарна репуб­лика, какво пред­лагате вие? Пред­лага един депутат от коалиционен пар­т­ньор — в закона за мес­т­ните данъци и такси, промяна на ДДС върху вино и бира. Нор­мален пар­ламен­таризъм ли е това след вас? Още повече, че го пред­лагате го по начин, по който лишавате опозицията от всякаква въз­мож­ност да нап­равим своите пред­ложения и позиция по актуализация на бюджета и раз­даването на тези 2 милиарда лева. Пар­ламен­таризъм ли е това?

През цялото време лицемерно говорите за подаване на ръка, за тър­сене на единение в криза. И лишавате опозицията  от пар­ламен­тар­ната въз­мож­ност пред нашите 1 милион избиратели да пред­ложим своето виж­дане за антик­ризисен план. При това още не е минало на комисия, тепърва ще има комисия, която да раз­г­лежда пред­ложението на Валери Симеонов. Няма правител­с­тво, няма коалиция, няма управ­ляващо мнозин­с­тво, няма ПГ на ГЕРБ. Кой тогава носи отговор­ността за тези пред­ложения? Кой носи отговор­ността, че парите ще отидат там, където им е мяс­тото, а няма да отидат в чек­ме­джето му.

Второ,в днеш­ния дневен ред пред­лагате второ гласуване на Закона за социал­ните услуги.

От „БСП за Бъл­гария“ внесохме пред КС жалба и той се произ­несе, че има тек­с­тове, които са противокон­с­титуционни. На базата на това нап­равихме пред­ложения на второ четене. Всич­ките ги отх­вър­лихте. Подавате ли сте били ръка — на кого? На тези семейс­тва, които се тревожат за децата си? На опозицията ли? На никого. Самодоволни, самодос­татъчни, пред­лагате дневен ред, който не отговаря на общес­т­вените очак­вания, който е обратен на това, които искат хората. Затова гласувахме против този дневен ред и затова нас­тояваме министър-председателят да дойде в пар­ламента – и да не говори за „маз­нинки “, това може да  го говори на улицата, тук да дойде с числа — какво е изпъл­нението на бюджета, какви са прог­нозите до края на годината, откъде идват тези 2 милиарда и да дебатираме как тези пари ще стиг­нат до хората – до семейс­т­вата, до домакин­с­т­вата, до мал­кия и сред­ния биз­нес, а не в джобовете на обк­ръжението ви. С това, което правите днес, наливате още масло в огъня на протес­тите, не го ли раз­бирате”, завърши Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...