Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов: Готов съм да се оттегля, но правителството да остане

Борисов: Готов съм да се оттегля, но правителството да остане

Борисов: Готов съм да се оттегля, но правителството да остане

Премиерът за пореден път заклейми дерибеите в ГЕРБ, призна че много от обвиненията срещу партията са верни

“Аз съм готов по всяко време да си тръгна и заради мен не искам да има нап­режение. Готов съм още днес да обявя датата, на която ще се оттегля. Не съм Радев да се рад­вам хората да се бият по улиците. Не съм Радев да се рад­вам, че се зат­варят магис­т­ралите.

Аз ще продължа раз­говорите с коалицион­ните пар­т­ньори и ще им пред­ложа вариант. Дори и вариант аз да се оттегля.

Да дой­дат водачите на протес­тите и да кажат как виж­дат те нещата.

Не съм човек, който се опиянява от масата“.

Това заяви министър-председателят  и лидер на ГЕРБ на национал­ната кон­ферен­ция на пар­тията, която се проведе в Тех парк с учас­тието на около 4000 активисти (депутати, минис­три, кметове, мес­тни ръковод­с­тва на ГЕРБ) и продължи точно 53 минути.

Как­вото и да ни струва в пар­тията, един­с­т­вото на нацията е най-важно, под­чера Борисов. Ако аз съм причината — отивам си вед­нага!

Не желая по никакъв начин дър­жавата да бъде разединена, да бъда разединител, но ние имаме коалиционни пар­т­ньори и споразумение и по него сме писали, че трябва да изкараме ман­дата.

Кон­г­ресът е приел, че няма да правим коалиция с БСП и никога не сме имали такава с ДПС, заяви премиерът, без да споменава факта, че по ключови въп­роси ДПС под­к­репяше кабинетите „Борисов 2” и „Борисов 3”.

Има проб­леми със струк­турите на пар­тията на места, има деребеи и ако не се намеся лично, ще продъл­жат да ни обвиняват за чужди грешки.

Не съм човек, който се опиянява от масата и не мисля, че щом сме повече, сме по-добри. Имаме да нап­равим много работи в пар­тия ГЕРБ и маса от обвиненията към нас са правилни, но това може да се поп­рави само на място.

Още днес можех да кажа датата, на която си подавам остав­ката, но ще говоря с моите коалиционни пар­т­ньори и приятели. Идват тежки месеци и години, минус 32.8% е спада на икономиката на САЩ, по-голям от Голямата деп­ресия, минус 15 процента на ЕС, зимата ще бъде трудна и на нас ни трябва вот, ако народът ни избере нас, за да можем да кажем пак ще зат­ворим, ако се налага.

 

Или ако изберат друг, да си носи отговор­ност“, каза Борисов и бе прекъс­нат от множес­т­вото.

“Никога не съм ви под­вел, ние сме пар­тия, която е съз­дадена от народа. Нашата сила са хората и всичко, което сме правили до сега, е заради тях. Един ден повече не трябва да стоим в управ­лението, ако хората не ни искат. Много ви моля, не отговаряйте на провокациите, те това искат”, заяви Борисов, визирайки протес­тиращите.

В типичен свои тон Борисов допълни: „Румяна Бъч­варова може да ви каже как доведе Христо Иванов зад­кулисно в офиса на ГЕРБ да ми каже как ме обича. Георги Геор­гиев (лидер на Движение БОЕЦ) лежеше в цен­т­ралата с часове, само и само да се срещне с мен.“

Борисов не спести и типич­ните хвалби за магис­т­ралите, мет­рото и спор­т­ните зали, които се вър­тят в речите му още от 2009 година: “Преди нас нямаше какво да блокират, защото магис­т­рали нямаше. Могат да си играят с мет­рото, защото ще пус­нем осми лъч след няколко дни, иначе нямаше“, припомни Борисов и отчете, че нап­равеното от ГЕРБ е видимо и се пол­зва от хората. 11 пъти под­ред заедно с вас сме печелили изборите. Не ни е страх от служебно правител­с­тво, под­черта той, въп­реки че цялата пиар кам­пания на ГЕРБ в пос­лед­ните дни е в стил колко лошо и вредно би било евен­туално служебно правител­с­тво.

По време на речта си Борисов многок­ратно бе прекъс­ван с въз­г­ласи и скан­дирания.

КАРЕ:

Сев­делина Арнаудова аут от кабинета, преминава на „отговорна пар­тийна работа”

Ръководителят на прес­служ­бата на правител­с­т­вото Сев­делина Арнаудова напуска поста си. Това пот­върди самата тя за NOVA.

“Да, вярно е, напус­кам МС и отивам в цен­т­ралата на ГЕРБ. Времето вече е изборно, има много пар­тийна работа да се върши, там ще съм по-полезна. Трябва да мобилизираме пар­тията“, обясни мотивите си пред „Епицен­тър” Арнаудова.

Мяс­тото на Арнаудова като ръководител на прес­служ­бата на правител­с­т­вото ще заеме Теодора Пет­рова, която от години работи в Минис­тер­с­кия съвет. 

В началото на месец юни биз­нес­менът Васил Бож­ков обвини Арнаудова, че редовно посещавала офиса му и попита пуб­лично премиера защо я е пращал. Арнаудова отговори, че напад­ките са лични и обясни, че баща ѝ е работил за Бож­ков. 

След това сай­таът “Биволъ“ раз­п­рос­т­рани във Фейс­бук извадка от имот­ния регис­тър, от който става ясно, че  семейс­т­вото на Арнаудова е купило къща през юли м.г. Имотът е записан с материален интерес 1 056 148 лв. Продавачът е чуж­дес­т­ранно лице. В отговор Арнаудова комен­тира, че има кредит от банка ДСК и всичко е дек­ларирано. 

 

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...