Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Петима кандидати за лидер на БСП, Корнелия Нинова с най-много номинации

Петима кандидати за лидер на БСП, Корнелия Нинова с най-много номинации

Петима кандидати за лидер на БСП, Корнелия Нинова с най-много номинации

В края на миналата сед­мица се проведе заседание на Цен­т­рал­ната комисия по провеж­дане на избора за пред­седател. Основна точка беше регис­т­рация на кан­дидатите за пред­седател на БСП за пред­с­тоящия пряк вът­реш­нопар­тиен избор на 12 сеп­тем­ври 2020 година. До 5 август получихме решенията от всички проведени кон­ферен­ция на общин­ски и районни струк­тури в цялата страна. От тези кон­ферен­ции бяха пред­ложени 55 кан­дидати за пред­седател на БСП. Най-много номинации в процедурата е получила Кор­нелия Нинова — с 285 пред­ложения, Кирил Доб­рев — 144,  Калоян Пар­гов — 63, Красимир Янков — 55, Драгомир Стой­нев — 40, Кос­тадин Пас­калев — 36, Валери Жаб­лянов — 34, Крум Зар­ков — 34, Янаки Стоилов — 23. Останалите са получили под 20 номинации”. Това заяви пред­седателят на Цен­т­рал­ната комисия по провеж­дане на избора Емил Вой­нов на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП.  Той уточни, че край­ният срок за подаване на дек­ларации от кан­дидатите за пред­седател е изтекъл на 6 август.

7 кан­дидати подадоха своите дек­ларации за пред­седател на БСП. Бяха проверени всички кан­дидати за наличие на пар­тиен стаж — изис­к­ване на Устава на БСП. Оказа се, че от седемте кан­дидати петима отговарят на изис­к­ванията за наличие за пар­тиен стаж и стаж в национал­ните органи на БСП. Днес, с решение на Цен­т­рал­ната комисия по провеж­дане на избора, след­ните кан­дидати бяха регис­т­рирани: Валери Жаб­лянов, Георги Тодоров, Кирил Доб­рев, Кор­нелия Нинова и Красимир Янков”, обяви Вой­нов.

Той под­черта, че за кан­дидатите предиз­бор­ната кам­пания започва на 13 август и ще продължи до 10 сеп­тем­ври. На 12 сеп­тем­ври те ще се явят на пряк избор пред всички членове на БСП. Вой­нов допълни,  че днес е било прието още едно решение — за тег­лене на жребий за учас­тието на кан­дидатите в предиз­бор­ната кам­пания в пар­тий­ните издания – в-к Дума и БСТВ. По думите му жребият ще бъде тег­лен на 10 август, понедел­ник, от 11 ч. Жребият ще бъде тег­лен за всяко едно пред­с­тавяне на кан­дидатите в съот­вет­ните медии.

Вяра Емилова,  сек­ретар на ИБ на БСП и сек­ретар на ЦКПИ, обяви, че съг­ласно правилата на ЦКПИ и ней­ните решения, се провежда инфор­мационна кам­пания за прекия избор — пред­видено е да бъдат изработени 3 клипа, един от които вече се раз­п­рос­т­ранява,  а вторият – от понедел­ник. Тя обясни още, че според правилата ще бъде изгот­вен общ плакат и брошура на всички кан­дидати. Това се очаква в след­ващата сед­мица. Всяка една от тези брошури трябва да дос­тигне до членовете на пар­тията, за да могат да се инфор­мират дос­татъчно добре за прекия избор.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...