Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 185 милиона изплатени по схемата 60 на 40

185 милиона изплатени по схемата 60 на 40

По схемата за запаз­ване на работни места, извес­тна като “60/40“, досега са изп­латени над 185 милиона лева. Това съоб­щиха за прог­рама „Хоризонт“ на БНР от Национал­ния осигурителен инс­титут.

Аген­цията по заетостта е одоб­рила до момента над 10 000 заявки на работодатели за изп­лащане на ком­пен­сации на над 177 000 работ­ници. През август са нап­равени три плащания за общо 235 дружес­тва от раз­лични сфери на дей­ност.

Така нап­ример, с вчераш­ния 37-и пореден транш са изп­латени ком­пен­сации на 40 дружес­тва. Това са финални плащания по схемата “60/40“ във вида, по който тя дейс­т­ваше до 30 юни. От 1 юли мяр­ката беше тран­с­фор­мирана и се очаква в средата на август да започ­нат пър­вите плащания по новия дизайн.

Подаването на заяв­ленията започна на 15 юли.

Раз­ширява се обх­ватът на кан­дидат­с­т­ващите и се слага акцент върху сезон­ните работ­ници в хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото. По новия дизайн на мяр­ката за запаз­ване на заетостта отпада изис­к­ването работодателите да са платили всички данъци и осигуровки за 2020 година с условието, че трябва да са ги дек­ларирали като дъл­жими.

Условието е задъл­женията им към дър­жав­ната хазна да са платени до 31 декем­ври 2019 година. По данни на МТСП, по новия дизайн на мяр­ката за периода от 15 юли до 6 август са приети над 1300 заяв­ления за изп­лащане на ком­пен­сации в раз­мер на 60% от зап­латите и 60% дъл­жимите от работодатели осигуровки за запаз­ване на близо 47 000 работни места.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...