Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Свиленски: Борисов да си вземе “тежкото решение“ и да освободи гражданите от присъствието си

Свиленски: Борисов да си вземе “тежкото решение“ и да освободи гражданите от присъствието си

Свиленски: Борисов да си вземе “тежкото решение“ и да освободи гражданите от присъствието си

Социалистът е категоричен, че БСП подкрепя исканията на протестиращите за оставки на премиера и главния прокурор

Протес­тите са организирани от бъл­гар­с­ките граж­дани, а основ­ният организатор е г-н Борисов. Той и г-н Гешев са причината всички тези хора да бъдат по улиците, за да защитят правата си. Ние сме сред хората и под­к­репяме тех­ните искания: остав­ките на Борисов и Гешев. Двамата основни винов­ници да бъде блокирана дър­жавата и ключът да бъдат раз­б­локирани кръс­товищата е в тях.“ Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред БНТ.

По повод изяв­лението на премиера за пред­с­тоящи тежки решение, социалис­тът заяви, че те ще са такива само за самия него. „Теж­ките решения, които чакаме няколко дни, са тежки за него, а не за хората. Нека бъде така добър да си вземе “теж­кото решение“ и да освободи бъл­гар­с­ките граж­дани от присъс­т­вието си. Един­с­т­веното решение е утре пуб­лично да дойде в Народ­ното съб­рание, и да си донесе остав­ката. Големият проб­лем на Бъл­гария е, че Борисов вкара мафията в управ­лението. През тези 3 години се смениха над 13 минис­три, така че няма никакъв смисъл от промяна в кабинета. Тези минис­три са “бушони“, те гър­мят при всеки един проб­лем“, комен­тира депутатът от БСП.

Аз не виж­дам желание в този пар­ламент някоя от пар­тиите да иска да прави кабинет. Няма желание, а и реална въз­мож­ност. Ако г-н Борисов донесе остав­ката си утре, до средата на октом­ври спокойно могат да се проведат избори. След­ващият пар­ламент с нова легитим­ност и ново доверие, ще нап­рави бюджета за след­ващата година, ще избере кабинет и в крайна сметка дър­жавата ще тръгне по един нор­мален път и инс­титуциите ще започ­нат да работят. В момента нито едно минис­тер­с­тво или инс­титуция не работят, а стоят и чакат важ­ното решение на г-н Борисов“, обясни още той.

По повод обвиненията, че БСП “говори“ чрез Румен Радев, Георги Свилен­ски заяви, че това са твър­дения само на Борисов и неговите пар­т­ньори. „Президен­тът е този, който ще носи отговор­ността за едно служебно правител­с­тво, и той е този, който ще избере служеб­ните минис­три. Ние ще носим отговор­ност, когато минат пар­ламен­тар­ните избори, когато видим какво доверие сме спечелили от бъл­гар­с­ките граж­дани, и ние ще управ­ляваме, когато те ни дадат тази въз­мож­ност. Нека да видим общес­т­вото на кои политически пар­тии ще даде доверието си. Сигурен съм, че ГЕРБ няма да са тези, които ще правят след­ващия кабинет“, заяви социалис­тът.

За първи път членовете на БСП ще имат въз­мож­ността пряко да изберат своя пред­седател, затова този избор е важен. Ние апелираме за пълно учас­тие на 12-и сеп­тем­ври. Пар­тията не е разединена, а просто има раз­лични мнения сред членовете на Национал­ния съвет“, зак­лючи Свилен­ски.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...