Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: Грамотните млади ще изградят нова България

Вицепрезидентът: Грамотните млади ще изградят нова България

Вицепрезидентът: Грамотните млади ще изградят нова България

Илияна Йотова бе гост на изложба с творби на учас­т­ниците от Меж­дународ­ния кул­турен форум „Велики Прес­лав – история на цял един народ“. Това съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Бъл­гария има много талан­т­ливи и умни деца. Тези грамотни млади хора ще съг­радят Бъл­гария, за която всички меч­таем – империя не на територията, а на духа и кул­турата, както ни завещаха дедите ни,“ заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на отк­риването на излож­бата. Във форума, който се провежда за пореден път под пат­ронажа на вицеп­резидента, учас­т­ваха деца и младежи от цяла Бъл­гария и от бъл­гар­с­ките общ­ности зад граница.

Младите хора днес негодуват и са по площадите, защото искат промяна. Те не се борят за власт, а за родината, която им дава пер­с­пек­тива да останат тук, а не да работят за прос­перитета за чужди дър­жави. Нека младите да ни покажат как трябва да се раз­виваме оттук нататък. Раз­читам на тях“, изтъкна Илияна Йотова.

Вицеп­резиден­тът определи форума като здрава нишка, която събира всички бъл­гари, независимо в кой край на света се намират. „Идеята, родена в клас­ните стаи на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ във Велики Прес­лав, се превърна в кауза и трябва да получи своето още по-голямо национално звучене“, под­черта Илияна Йотова.

Илияна Йотова заяви, че от Велики Прес­лав тръгва една от най-дългите дър­жав­нически традиции в Европа – бъл­гар­с­ката.

Прес­лав­с­ката книжовна школа не само роди една нация със соб­с­т­вен език и кул­тура, а ги пренесе и далеч извън пределите на Бъл­гария. Тук се положиха основите на третата славян­ска цивилизация – хрис­тиян­с­ката. Не допус­кайте никой никога да пренаписва историята ни“, обърна се вицеп­резиден­тът към присъс­т­ващите.

Илияна Йотова благодари на учителите и родителите, които всеот­дайно въз­питават децата в родолюбие.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...