Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Каракачанов призова за формиране на експертен кабинет

Каракачанов призова за формиране на експертен кабинет

Каракачанов призова за формиране на експертен кабинет

Готов съм да стана гарант за диалог, заяви лидерът на ВМРО

Повече от всичко сега е нужен фор­мат за диалог. Аз съм готов да гаран­тирам този диалог. Нас­коро поех ангажимент да се оттегля като вицеп­ремиер, ако Бойко Борисов и Румен Радев си подадат ръка в името на сваляне на нап­режението и екс­пер­тен кабинет, който да изведе Бъл­гария от тази момен­тна политическа криза без реван­шизми и политически прис­т­рас­тия, заявява в свое обръщение в Деня на независимостта лидерът на ВМРО, минис­тър на отб­раната и замес­т­ник министър-председател по общес­т­вения ред и сигур­ността Красимир Каракачанов, цитиран от „Нова телевизия”. Той е категоричен, че дата не трябва да се упот­ребява за пар­тийна пропаганда. Лидерът на ВМРО заявява още, че няма смисъл да говорим за Деня на независимостта и бъдещата независимост на дър­жавата ни, ако не решим важ­ните проб­леми на Бъл­гария. В Деня на бъл­гар­с­ката независимост, 22 сеп­тем­ври, призовавам всички политически фигури да не изпол­з­ват праз­ника за злобод­невни политически пос­лания, написа Каракачанов във Фейс­бук. Призовавам и протес­тиращите да не упот­ребяват подобни светли дати за пар­тий­ната пропаганда. Бъл­гар­с­кият народ е мъдър е не приема без­с­мис­лени край­ности, раз­поз­нава ПР акции, скрити зад милосър­дие, и може да отсее лицемерието. Огром­ното лицемерие! 22 сеп­тем­ври трябва да ни напомни още нещо — да спрем да злепос­тавяме страната си навън. Дали банално извес­тен бъл­гар­ски соросоиден учен ще нареди стан­дар­т­ните клишета пред западна либерална медия, дали бъл­гари ще платят на някой бал­кан­ски сайт да привиди зад президента дъл­гата ръка на някоя велика сила, нека спрем! Защото не това са важ­ните проб­леми на Бъл­гария днес. Важ­ните проб­леми са съв­сем други – дали ще успеем да пос­тиг­нем истин­с­ката промяна на пен­сиите, за която Обединените пат­риоти от години работим, дали ще успеем да се въз­пол­з­ваме наис­тина от референ­думите, които нас­коро по наше пред­ложение залег­наха в Избор­ния кодекс, дали ще поз­волим отново кон­т­ролираният вот да се въз­п­роиз­веде заради намесата на една противокон­с­титуционна пар­тия, дали ще поз­волим на югонос­тал­гиците в Скопие да нап­равят Бъл­гария най-мразената страна в младата македон­ска дър­жава, дали ще поз­волим на фанариотите да мен­тор­с­т­ват и по отношение на цър­к­вата в Македония, дали ще изчез­нем като нация в тази демог­раф­ска катас­т­рофа, която всички наб­людаваме, и след още 30 години дефек­тна демок­рация децата ни ще бъдат мал­цин­с­тво в соб­с­т­вената си дър­жава. Ако не нап­равим нищо от това, няма смисъл да говорим за Деня на независимостта и бъдещата независимост на дър­жавата ни. Вижда се, че протес­тът вече остана преди всичко сбор, нах­върли се върху протес­тиращите вицеп­ремиерът.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...