Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Хората се оплакват от колекторски фирми, нарушен достъп до образование, липса на работа

Хората се оплакват от колекторски фирми, нарушен достъп до образование, липса на работа

Хората се оплакват от колекторски фирми, нарушен достъп до образование, липса на работа

Срещу колек­тор­ски фирми, фирми за бързи кредити и час­тни съдебни изпъл­нители са голяма част от жал­бите до бъл­гар­с­кия омбуд­с­ман по време на извън­ред­ното положение и пан­демията от коронавирус. Хората се оплак­ват още, че са останали без работа и доходи и че дос­тъпът на децата им до образование е прекъс­нат, съобщи БНТ. Това се раз­бра при дебатите в пар­ламента по отчета на омбуд­с­мана за 2019 г., когато титуляр първо беше Мая Манолова, а после — Диана Ковачева. В двата месеца на извън­ред­ното положение инс­титуцията е приемала жалби по телефона и онлайн, а броят им се е увеличил с около 30 на сто. За четири месеца и половина са приети 7 хил. жалби, обяви Диана Ковачева. През миналата година, когато инс­титуцията получава най-високия правозащитен статут А от ООН, съдейс­т­вие от омбуд­с­мана са потър­сили близо 50 хил. души. Жал­бите са над 13 хил, което е повече от пред­ход­ните години. Най-често граж­даните — 44 на сто от тях, се оплак­ват от час­т­ноп­равни субекти като ВиК оператори, топ­лофикационни дружес­тва, телекоми, колек­тор­ски фирми и час­тни съдебни изпъл­нители. Други 38 на сто се жал­ват от дър­жавни органи. Има оплак­вания срещу произ­вола на колетор­с­ките фирми, заради което омбуд­с­манът пред­лага да се въведе час­тен фалит, срещу качес­т­вото на водата, заради което се пред­лага цената да е по-ниска при кал от чеш­мите, срещу нис­ките пен­сии, заради което се пред­лага преиз­чис­ляване и увеличаване на минимал­ната до линията на бед­ността — 363 лв.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие