Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) “Републиканци за България“ няма да се управлява от джипка

“Републиканци за България“ няма да се управлява от джипка

“Републиканци за България“ няма да се управлява от джипка

Репуб­ликанци за Бъл­гария” няма да се управ­лява от джипка, от която се раз­дават пари без никаква отчет­ност, обеща вчера Цветан Цветанов по време на официал­ното учредяване на политичес­кия му проект — пар­тия “Репуб­ликанци за България“(РБ), съобщи Медияпул. Така, той индирек­тно се сблъска с премиера Бойко Борисов, в чиято пар­тия дос­коро бе зам.-председател, защото Борисов от месеци наред обикаля страната с джип­ката и чрез видеа през фейс­бук съоб­щава от нея важ­ните решения за страната. Очак­вано Цветанов бе изб­ран за пред­седател на пар­тията. Негов замес­т­ник стана биз­нес­менът от САЩ Павел Въл­нев, който щял да остане в Бъл­гария за извес­тно време. Двамата щели да обикалят страната след­ващите месеци. Бив­шият втори в ГЕРБ посочи още, че Иван Анчев, който до скоро бе генерален кон­сул на Бъл­гария в Чикаго, се включва в “Репуб­ликанци за Бъл­гария“. Знаещите и можещите трябва да учас­т­ват в този проект, обясни още Цветанов. По думите му за първи път бъл­гарите, вър­нали се от чуж­бина имат политически проект. Той под­черта, че в момента на страната лип­сва ясна политика как да стигне до бъл­гарите, живеещи в чуж­бина, за да се вър­нат и работят в Бъл­гария. Цветанов ще е лидер на РБ най-много два ман­дата. От думите му се раз­бра, че идеята на “Репуб­ликанци за Бъл­гария“ не е да бъде лидер­ска пар­тия. Това, което наб­людаваме през пос­лед­ната една година, е лип­сата на ясен хоризонт за бъдещето на страната. Наб­людаваме и 80 дни протести, а това е негативна енер­гия, нат­руп­вана през времето. По думите му трябва по-бързо трябва да има пред­с­рочни избори. Сегаш­ният пар­ламент е изчер­пал лимитът на доверие, затова кол­кото по-бързо има пред­с­рочни избори с гаран­ция за повече чес­т­ност в изборите, ние под­к­репяме исканията на демок­ратич­ната общ­ност в Бъл­гария за пред­с­рочни избори“, допълни Цветанов. Под­к­репяме исканията за оставка, трябва да изг­радим ново доверие по места, защото без доверие няма как да се управ­лява. Пар­тията е готова за преговори с всяка друга, която споделя цен­нос­тите ѝ. Нека Бъл­гария да пос­тигне тази енер­гийна независимост, която ще ни даде сила в Европа, нека имаме пар­т­ньор­с­тво със САЩ, но европейс­ките цен­ности да са ни пътеводител. Има много бъл­гари, които искат да се вър­нат, нека съз­дадем тази високотех­нологична среда, за да ги прив­лечем, зак­лючи Цветанов. РБ обяви, че иска сек­торни политики по регионална политика, образование, здравеопаз­ване, ‚земеделие, туризъм и кул­тура.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...