Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Десислава Атанасова: Нямало политическа криза и забавяне на бюджетната процедура

Десислава Атанасова: Нямало политическа криза и забавяне на бюджетната процедура

Десислава Атанасова: Нямало политическа криза и забавяне на бюджетната процедура

Най-малко ГЕРБ можела да бъде обвинявана, че харчи безразборно, предизборно или необмислено

Времен­ната пар­ламен­тарна комисия за нова Кон­с­титуция е поис­кала становища от със­ловни и екс­пер­тни организации за проекта, който бе пред­ложен от управ­ляващите. Това обясни пред БНР депутатът Десис­лава Атанасова, пред­седател на комисията. Становищата се чакат до втор­ник. Срокът за работа на комисията е 2 декем­ври. Така или иначе пос­лед­ният срок, в който следва да се раз­г­леда пред­ложението и да се вземе решение дали ще събере то 160 гласа или не, все още не мога да знам. През фев­руари, на 2 фев­руари изтича окон­чател­ният срок за вземане на такова решение, уточни Атанасова. Десис­лава Атанасова припомни, че искането за рес­тарт и за ВНС са били отп­равяни и в началото на протес­тите през лятото. Очевидно няма политическа воля да се раз­пусне това Народно съб­рание. Въп­реки че 100 дни чуваме исканията за оставка, за раз­пус­кане на пар­ламента, включително и от президента, то сега, при обек­тивно въз­мож­ност това да стане и да се вземе решение да се проведат избори за Велико народно съб­рание, никой вече не желае тази тема да бъде на дневен ред, комен­тира Атанасова пред БНР. Изис­к­ванията са до 30 октом­ври бюджетът да бъде пред­ложен. Няма забавяне в бюджет­ната процедура, ще се спазят сроковете, увери още Десис­лава Атанасова. Запитана има ли опас­ност и риск да се обещаят повече пари в ситуация на неиз­вес­тни около пан­демията, Атанасова заяви, че „след всички управ­ления най-малко ГЕРБ може да бъде обвинявана, че харчи без­раз­борно, че харчи предиз­борно или необ­мис­лено“.

В пос­лед­ните сед­мици тест за мнозин­с­т­вото са и сут­реш­ните кворуми в Народ­ното съб­рание, когато са необ­ходими над 121 гласа за начало на работата на пар­ламента, отбеляза Десис­лава Атанасова. Това се получава въп­реки лип­сата на желание за регис­т­рация от страна на БСП и ДПС, посочи Атанасова, която вижда в наличието на кворум „знак, че политическа криза в страната няма“. Атанасова определи нивото на дебатите по остав­ката на пар­ламен­тар­ния пред­седател Цвета Караян­чева като „ужасно, ужасно ниско“.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...