Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП и Корнелия Нинова почетоха последния зам. външен министър на НРБ

БСП и Корнелия Нинова почетоха последния зам. външен министър на НРБ

БСП и Корнелия Нинова почетоха последния зам. външен министър на НРБ

В събота се сбогувахме с големия бъл­гар­ски дип­ломат Иван Ганев. Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова изп­рати съболез­нователен адрес от името на НС на БСП и пар­ламен­тар­ната група, в който се казва, че „пос­ланик Ганев ще остане завинаги като човек служил професионално, без­корис­тно и всеот­дайно на Родината. Като член на БКП от 1954 година, замес­т­ник завеж­дащ отдел по меж­дународ­ните връзки и кандидат-член на ЦК на БКП, до края на живота си активно членуваше в редовете Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Завър­шил ИИ „Карл Маркс“ и специализирал в Дип­ломатичес­ката академия в Мос­ква, той бе кан­дидат на икономичес­ките науки и доц. по меж­дународни икономически отношения в УНСС. Завър­шва професионал­ния си път като заместник-министър на вън­ш­ните работи (19811990), отговарящ за бал­кан­с­ките дър­жави и Близ­кия изток – региони, в които социалис­тическа Бъл­гария успешно и независимо отс­тояваше бъл­гар­с­ките национални интереси”.

На пок­лонението в храма „Света София“ бяха дошли пос­ланиците Светла Попова, Любомир Шопов, Румен Сер­безов, Иван Кан­тар­джиев, Изг­рев Трай­ков, Анд­рей Карас­лавов и др. Пос­ледно сбогом на Иван Ганев казаха деца, внуци и род­нини на големия бъл­гар­ски дип­ломат, сред които тракологът проф. Иван Маразов (зет на Иван Ганев), актьорът Вален­тин Ганев (племен­ник), проф. Ваня Доб­рева, проф. Свет­лана Шарен­кова, както и много пред­с­тавители на политичес­кия и общес­т­вения елит на Бъл­гария.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...