Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Спрете гаврата с БНТ, БНР и достойните журналисти в България

БСП: Спрете гаврата с БНТ, БНР и достойните журналисти в България

БСП: Спрете гаврата с БНТ, БНР и достойните журналисти в България

Обществените медии са обсебени от управляващите, алармират от левицата

В Дек­ларация от името на ПГ на „БСП за Бъл­гария“, оповес­тена в НС от говорителя на Групата Алек­сан­дър Симов, се казва: „За втори път в рам­ките на 2 години ГЕРБ предиз­виква криза в БНР. За втори път една от пос­лед­ните останали свободни медии е хвър­лена в хаос, а дирек­торът Андон Бал­таков поиска да бъде освободен от поста си, защото Минис­тер­с­т­вото на кул­турата изк­лючително ароган­тно не се е съоб­разило с пред­ложенията на хората от радиото за промените в Закона за радиото и телевизията. Това вече е целенасочена атака срещу БНР. На Боил Банов явно БНР му пречи, защото няма как да си обяс­ним по друг начин явното пренеб­рег­ване на позиции и тотал­ното нег­лижиране  на мнението на професионалис­тите.

Още по-смущаващ е фак­тът, че с промените в Закона за радиото и телевизията бук­вално се слага намор­д­ник на БНТ и БНР. Излъч­ването  на тишина в ефир вече получава юридическа маска и се прев­ръща в правител­с­т­вена цен­зура. Ние не приемаме отмяната на фонд „Радио и телевизия“ в скан­дал­ните ви промени. Това е пети опит за премах­ването му. Според новата ви идея СЕМ става админис­т­ратор на парите за БНТ и БНР. Така давате власт на един орган, който отдавна блести със своята неком­петен­т­ност и завидно слагачес­тво. Промените в този закон се извър­шиха абсолютно на тъмно, неп­роз­рачно, а работ­ната група по него заседаваше в условията на абсолютна сек­рет­ност. Така и никой не раз­бра кой е автор на пред­ложенията, какво се цели с тях и какво е мнението на жур­налис­тичес­ката гил­дия. Точно този стил на работа и управ­ление е генератор на кризите в общес­т­вените медии.

Още по-арогантен е фак­тът, че властта си поз­волява и да фал­шифицира писмо на дирек­тора на БНР, писано за друг законоп­роект, като го пришие към соб­с­т­веното си недоносче. Как да наречем това? Това е пълно обсеб­ване на БНТ и БНР за интересите на управ­лението.

БСП винаги е стояла на диамет­рално противоположна позиция. Още преди две години имахме пред­ложение, което да  нап­рави фонд „Радио и телевизия“ наис­тина работещ, за да гаран­тира реална независимост на БНТ и БНР от властта. Това пред­ложение обаче така и не стигна до пленарна зала.

Ние сме били критични към дейс­т­вията на Андон Бал­таков, към СЕМ и към всеки друг, който си е поз­волявал да нарушава прин­ципите на свободата на словото. В случая обаче категорично се присъединяваме към искането за остав­ката на Боил Банов. Той отдавна е загубил доверието на бъл­гар­с­кото общес­тво. Своята отговор­ност трябва да носи и всеки, който е взел учас­тие в този процес на тъмно по овладяването на национал­ните медии от сил­ните на деня и слагането на маска на свобод­ното слово.

Спрете гав­рата с БНТ, БНР, дос­той­ните жур­налисти в тях, както и с цялото бъл­гар­ско общес­тво”, завърши Алек­сан­дър Симов.

Top of Form

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...