Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ерменков: Прекият избор даде най-ясна оценка на напусналите БСП депутати

Ерменков: Прекият избор даде най-ясна оценка на напусналите БСП депутати

Ерменков: Прекият избор даде най-ясна оценка на напусналите БСП депутати

Когато седем човека напус­кат пар­ламен­тарна група от над осем­десет човека, трудно може да се говори, че няма общ език в пар­тията. Трима от тях са еманация на син­д­рома „15/15”, мутирал през 2017г. в „10/10”. Те са били на 10-то място в лис­тата по места. Трима от тези седем  са били членове на Изпъл­нител­ното бюро, както и членове на Национал­ния съвет, двама от тях — кан­дидати за пред­седател на пар­тията. Пар­тията даде своята оценка за тях на прекия избор на пред­седател. Хората ги оцениха.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Таско Ермен­ков пред БТВ.  Той допълни, че ако са имали морал и прин­ципи, е нямало да  да напус­нат. „Те са влезли заради БСП и заради прог­рамата й. 4 години пар­ламен­тар­ната група на БСП защитава своята прог­рама, стана алтер­натива, носи всички удари от това, а ти се отказ­ваш от пар­ламен­тар­ната група, но не напус­каш пар­ламента, за да продъл­жиш да си депутат. Това е въп­рос на морал“, под­черта Ермен­ков. Социалис­тът изрази надежда, че както Гер­мания е  зас­танала в защита на своя интерес и е пос­тавила въп­роса за „Северен поток  2”, защото той е жиз­нено необ­ходим за икономичес­кото раз­витие на Гер­мания, така и бъл­гар­с­ките управ­ляващи трябва да отс­тояват национал­ния интерес по отношение на „Тур­ски поток” и на „АЕЦ Белене”. Той посочи, че един­с­т­веното, което може да поп­речи на реализация на „АЕЦ Белене” е недал­новидна политика от страна на бъл­гар­с­кото правител­с­тво: „С условията, с които в момента се раз­г­лежда този проект трудно може да бъде реализиран. Няма атомна цен­т­рала в света, изг­радена без учас­тие на дър­жавата. Ако правител­с­т­вото не вземе мерки, след 10 години страната ще остане без елек­т­роенер­гия.” Народ­ният пред­с­тавител припомни, че БСП стои твърдо зад двата проекта. „В пос­лед­ните 10 години ГЕРБ успяха да провалят всички големи енер­гийни проекти. Надявам се да са се поучили. Ако се провежда нор­мална, национал­ноот­говорна политика, тези проекти ще се реализират”, бе категоричен Ермен­ков.

Критич­ният  док­лад на Европейс­ката комисия за енер­гий­ния план на бъл­гар­с­кото правител­с­тво е поред­ният шамар, който Европейс­кият съюз нанася върху правител­с­т­вото на Борисов. За пореден път Борисов се прави на Анд­решко пред ЕС – не да пос­тави прин­ципно фак­тите на масата, а се опитва да се гъне и промуши между изис­к­ванията на ЕС, за да получи едни пари и да ги изхарчи по начин, по който му харесва”, завърши Таско Ермен­ков.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...