Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Избраха Константийския епископ Яков за нов Доростолски митрополит

Избраха Константийския епископ Яков за нов Доростолски митрополит

Избраха Константийския епископ Яков за нов Доростолски митрополит

В синод­ния парак­лис в София се със­тоя каноничес­кият избор за нов Дорос­тол­ски мит­рополит, съобщи Двери.бг. Във вота взеха учас­тие всички синодни архиереи на БПЦ с изк­лючение мит­рополита на САЩ, Канада и Авс­т­ралия Йосиф, който заради епидемич­ната обс­тановка не може да присъс­тва.

Мит­рополитите гласуваха за един от двамата кан­дидати — Велички епис­коп Сионий и Кон­с­тан­тийски епис­коп Яков.

След явното гласуване стана ясно, че са подадени 13 бюлетини — 11 за еп. Яков, една за еп. Сионий (подадена от Вар­нен­с­кия и Великоп­рес­лав­ски мит­рополит Йоан) и една празна (от Русен­с­кия мит­рополит Наум). В края на вота Негово Светей­шес­тво пат­риарх Неофит обяви за нов Дорос­тол­ски мит­рополит Кон­с­тан­тийс­кия епис­коп Яков. Ние добре го поз­наваме и се надяваме, че със своето служение доб­роп­лодно ще свидетел­с­тва и ще бъде в съг­ласие с правос­лав­ната вяра. С тия пожелания въз­г­ласяваме за него многолетие, каза пат­риар­хът. Каноничес­кият избор за нов мит­рополит на БПЦ за първи път се провежда при изк­лючителни мерки за санитарна безопас­ност. В парак­лиса бяха допус­нати само синод­ните мит­рополити, клириците, ангажирани с богос­лужението и под­готов­ката на избора, както и пев­ците и помощ­ният пер­сонал. Пред­с­тавителите на медиите имаха дос­тъп само до прием­ния салон, където се проведе церемонията по поз­д­рав­ленията на новия мит­рополит.

България

Икономика

Култура

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...