Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед06122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) МОН разреши на училищата да избират онлайн форма на обучение

МОН разреши на училищата да избират онлайн форма на обучение

МОН разреши на училищата да избират онлайн форма на обучение

Училищата ще могат да преминават към обучение в елек­т­ронна среда от раз­с­тояние след раз­решение от минис­търа на образованието и науката, по пред­ложение на ръководителите на образовател­ните инс­титуции, пред­вижда нова заповед, съобщи Топновини.бг. Пред­ложението за преминаване към обучение от раз­с­тояние може да бъде нап­равено от ръководителите на образователни инс­титуции, в области с услож­нена епидемична обс­тановка, които попадат в чер­вена или оран­жева зона, съоб­разно критериите на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Когато се намират в тези зони и в кон­к­рет­ното училище има увеличаващ се брой отсъс­т­ващи и/или под каран­тина, както и нарас­т­ващ брой положителни проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни сим­п­томи, ръководителят на образовател­ната инс­титуция може да инициира преминаване към обучение от раз­с­тояние. За да бъде издадено раз­решение, е необ­ходимо пред­ложението да е взето от педагогичес­кия съвет, съг­ласувано с общес­т­вения съвет и отчитане мнението на преоб­ладаващата част от родителите, съоб­щиха от МОН.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...