Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Правителството предлага разоряващ бюджет - без цели, без план, без обосновка!

Румен Радев: Правителството предлага разоряващ бюджет - без цели, без план, без обосновка!

Управляващите си купуват спокойствие и власт с парите на гражданите, предупреди държавният глава

Правител­с­т­вото пред­лага разоряващ бюджет за след­ващата година и огромни хар­чове без цели, без план, без ясни процедури и без обос­новка на резул­татите от тези хар­чове. Това заяви дър­жав­ният глава Румен Радев на полевия учебен полигон „Корен“, където днес присъс­тва на демон­с­т­риране на способ­ности на так­тическо учение “Бал­кан­ска стена 20”, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Дър­жав­ният глава изрази опасенията си, че бъдещите поколения ще бъдат натоварени с погасяването на дъл­гове, с които нас­тоящото управ­ление „си купува спокойс­т­вие и власт с парите на граж­даните“. Румен Радев предуп­реди за опас­ната тен­ден­ция сред­с­т­вата на данъкоп­лат­ците да бъдат раз­ход­вани неп­роз­рачно, а чрез бюджет­ното планиране изкус­т­вено да се съз­дава бюджетен излишък, който се изпол­зва без­кон­т­ролно. Огромни хар­чове без общес­т­вени поръчки от изк­лючение се прев­ръщат в правило, а хаосът – в норма. Примери – много, кол­кото искате. Затова трябва най-сетне да има общес­т­вено внимание, защото това са нашите пари. Това са пари и на нашите деца и внуци, заяви Радев.

Дър­жав­ният глава комен­тира пред жур­налисти, че в момента е в добро здравос­ловно със­тояние. Чув­с­т­вам се в отлично здраве. Спаз­вам стрик­тно пред­писанията на РЗИ и относно тес­т­ване, и относно каран­тиниране. По закон има ясно определен орган, който е оторизиран и ком­петен­тен да налага и да отменя каран­тина, това е РЗИ. След­вам стрик­тно правилата — така е раз­поредило РЗИ, така изпъл­нявам абсолютно всичко! Няма да учас­т­вам повече и да комен­тирам.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...