Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вълчев: Вярваме, че присъственото обучение е най-доброто

Вълчев: Вярваме, че присъственото обучение е най-доброто

Вълчев: Вярваме, че присъственото обучение е най-доброто

Най-лесно е да зат­ворим училищата. Правим го цен­т­рално, жер­т­ваме качес­т­вото на образованието, увреж­даме психиката на децата, караме родителите да стоят вкъщи. Изб­рахме обаче варианта да се дейс­тва локално, за да има мак­симум присъс­т­вено обучение, защото вяр­ваме, че то е най-доброто, заяви образовател­ният минис­тър Красимир Въл­чев в студиото на „Нова телевизия”. Към момента има заразени с COVID-19 469 ученици и 453 учители. Прави впечат­ление, че учителите са много повече като процент. Те се заразяват много по-често и стигат до сим­п­томи и боледуване, комен­тира още той.

Дори да се стигне до час­тичен учебен план, нашата цел е да има мак­симално присъс­т­вено обучение. Най-лесно е да зат­ворим всички училища, но това означава да жер­т­ваме правото на децата на образование, категоричен бе Въл­чев.

По думите му към момента няма лесни решения, но има прагови стой­ности, които са подадени от минис­търа на здравеопаз­ването. Ако 15% от учениците или учителите в едно училище отсъс­т­ват поради сим­п­томи като тези на COVID-19, училището се зат­варя. Рес­пек­тивно – 20% от паралел­ката, припомни минис­търът. Той обяви, че в пос­лед­ните сед­мици има повишение на броя на отсъс­т­ващите ученици, които кихат и каш­лят. Учителите ги връщат и ги отбеляз­ват. Целта е вместо да зат­ворим 10% от общините или облас­тите, да зат­ворим училища там, където има проб­лем. В момента се въз­дър­жаме от цен­т­рално зат­варяне, под­черта още Въл­чев. Дър­жавата няма план за цялос­тно преминаване на обучение в елек­т­ронна среда. Вероятно ще стиг­нем дотам, ако ситуацията с COVID-19 се усложни значително или в сед­миците на сезон­ните грипни вируси, категоричен бе образовател­ният минис­тър.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...